speelpleinwerking

* Informatie met een sterretje is afhankelijk van de coronamaatregelen die zullen gelden tijdens de zomermaanden.

wat

Van woensdag 7 juli tot en met woensdag 25 augustus organiseren we een gratis speelpleinwerking, die ieder jaar plaatsvindt in één (of meer) van de gemeentelijke basisscholen. Een enthousiaste ploeg van opgeleide monitoren stelt elke week een gevarieerd spelaanbod samen. Op het speelplein kunnen kinderen op avontuur, op ontdekkingstocht in de ruimte en nog zo veel meer. Kortom, een zomer vol speelplezier.  

twee bubbels

Dit jaar werken we opnieuw met twee 'bubbels' van 50 kinderen, die op twee verschillende locaties spelen. Binnen deze bubbel hoeven we geen afstandsregels te houden of mondmaskers te dragen. Als we met de bubbel naar buiten gaan (bijvoorbeeld onderweg naar het bos), zijn er wel mondmaskers nodig.

Elke week vormen zich twee nieuwe bubbels met de kinderen die voor die week zijn ingeschreven. We vragen dus aan uw kinderen om een volledige week te komen, omdat elk ingeschreven kind een plaatsje bezit in die weekbubbel.

Uw kind kan per week best aan één bubbel deelnemen. Tijdens de week dat uw kind ingeschreven staat voor speelplein kan hij/zij best niet deelnemen aan andere vrijetijdsactiviteiten. Verschillende activiteiten per week combineren blijft een risico en maakt de contactopsporing bij eventuele besmettingen moeilijker.

Lees de COVID-maatregelen (zie verder hoofdstuk) goed na. Deze maatregelen zijn er om alle kinderen en monitoren in de bubbel waar uw kind zal spelen te beschermen. Als er een COVID-besmetting wordt vastgesteld in een bubbel, zegt de noodprocedure dat alle monitoren en kinderen in quarantaine moeten.*

  voor wie

  Voor lagereschoolkinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De kinderen kunnen meedoen vanaf het moment dat ze het eerste leerjaar hebben afgerond en naar het tweede leerjaar gaan.

  waar

  Dit jaar werken we opnieuw met twee 'bubbels' van (50)* kinderen, op twee verschillende locaties:

  • gemeentelijke basisschool Pierenbos, Halmolenweg 3;
  • gemeentelijke basisschool de Kiekeboes, Kerkstraat 7.
  inschrijven en medische fiche verplicht!
  • U moet zoals vorig jaar op voorhand inschrijven, telkens voor een volledige weekDit doet u via onze webshop*. Er is elke week plaats voor (50)* kinderen per locatie, dus we verwachten dat uw kind zoveel mogelijk dagen van de ingeschreven week komt. Kijk goed of u uw kind inschrijft op de juiste locatie.
  • Vul vóór 1 juli online de medische fiche in. Dit doet u voor elk van uw kinderen apart. Zo kennen onze monitoren vóór de aanvang van de speelpleinwerking alle medische gegevens van uw zoon/dochter. Bovendien zijn deze gegevens belangrijk in verband met contactopvolging als er zich een COVID-besmetting voordoet. Monitoren kunnen uw kinderen weigeren als de medische fiche niet op tijd is ingevuld.
  • Als uw kind behoort tot een risicogroep, moet u toestemming hebben van een arts om uw kind te laten deelnemen.

  Lukt het online inschrijven niet? Neem dan contact op met onze afdeling vrije tijd (contactgegevens in contactblok).

  * Woont u niet in Zoersel en hebt u in het verleden nog geen account aangemaakt in onze webshop? Dan moet u eerst dit formulier voor niet-Zoerselaars invullen, zodat we u aan onze systemen kunnen toevoegen. Pas daarna kunt u via onze webshop inschrijven voor het speelplein.

  brengen en ophalen

  Spelen doen we van 9 tot 16 uur, op vrijdag tot 14.30 uur. Uw kind komt een hele dag spelen. Halve dagen zijn dit jaar niet toegestaan. Tijdens de activiteiten kunt u uw kind niet ophalen of brengen. De speelpleinwerking blijft namelijk niet altijd op het speelterrein, maar gaat ook wel eens ergens anders spelen.

  extra maatregelen bij het brengen en halen

  • u draagt bij het brengen en halen een mondmasker.
  • u respecteert de veilige afstand van 1,5 meter met monitoren en de andere ouders.
  • u betreedt het speelterrein niet! U blijft in de onthaalzone.
  • als u met de auto bent, wacht u in de auto (uw kind komt alleen binnen bij het afzetten of komt bij het ophalen naar u toe). 
  • laat uw kinderen niet brengen of ophalen door een kwetsbare persoon (zoals grootouders).

  gelieve de breng- en ophaalmomenten te respecteren

  brengen

  tussen 8.30 en 9 uur

  ophalen

  tussen 16 en 16.30 uur
  (enkel op vrijdag tussen 14.30 en 15 uur)

  Als uw kind alleen naar huis mag na de speelpleinwerking, moet u hiervoor een briefje meegeven met uw kind en meldt u dit aan de monitoren.

  voor- en naopvang

  Dit jaar is er geen vooropvang mogelijk.

  Er is ter plaatse naopvang tot 18 uur. Deze is betalend en moet u op voorhand aanvragen tijdens het inschrijven! De naopvang bedraagt dan € 3 euro voor maan-, dins, woens- en donderdag en € 5 euro op vrijdag (door de langere naopvang).*

  wat meebrengen
  • kids-ID of ander document met rijksregister van uw kind (bijvoorbeeld attest van gezinssamenstelling, dat u eenvoudig kunt aanvragen via ons e-loket)
  • mondmasker voor uw kind: elk kind – ongeacht zijn/haar leeftijd – zet zijn mondmasker op van zodra we buiten het domein van het speelplein komen
  • kleding die vuil mag worden en stevige speelschoenen (geen losse slippers of Crocs) 
  • reservekledij
  • pet en zonnecrème bij mooi weer (uw kind komt ingesmeerd naar het speelplein en smeert zich in de loop van de dag zelf in)
   of regenjas en extra trui bij regen
  • lunchpakket
  • gevulde (hervulbare of herbruikbare) drinkenbus
  • twee koeken (liefst zonder chocolade) of fruit
  • géén snoep, kauwgom, gsm, mp3, spelcomputers of andere waardevolle spullen
  COVID-19-maatregelen en praktische info

  COVID-19-maatregelen

  Als u vragen heeft over onderstaande maatregelen of afspraken, kunt u terecht bij een coronacoördinator bij onze afdeling vrije tijd (gegevens in contactblok).

  uw verantwoordelijkheid als ouder

  Door uw kind in te schrijven in het speelplein, draagt u mee de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de volledige bubbel. Bij het niet nakomen van regels in verband met hygiëne, veiligheid en afstand, brengt u de hele bubbel van die week in gevaar. Als er een COVID-19-besmetting wordt vastgesteld in de bubbel van uw kind, zullen mogelijk alle kinderen (en hun gezin) en de monitoren in quarantaine moeten!* Volg dus zeker onderstaande maatregelen.

  deelnamevoorwaarden

  • Uw kind komt uitgerust naar het speelplein. Oververmoeide kinderen hebben minder weerstand en worden sneller ziek. De hoofdmonitor kan uw kind laten ophalen als zij vindt dat die oververmoeid is.
  • Als uw kind ziek is, is zijn of haar weerstand verzwakt. Daarom kan het niet komen spelen. Het kind moet drie dagen symptomenvrij zijn om terug te komen meespelen. Ook bij een verhoogde temperatuur, houdt u uw kind thuis. Wordt uw zoon of dochter ziek tijdens het spelen, dan belt een van de monitoren u op en gaat uw kind in quarantaine. U komt uw kind dan meteen ophalen. Als u een COVID-test laat uitvoeren, laat u de uitslag hiervan zo snel mogelijk weten aan onze dienst jeugd (gegevens in contactblok).
  • Raadpleeg de huisarts als uw kind volgende symptomen heeft: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree. Als deze symptomen zich voordoen tijdens de activiteiten, zullen we u contacteren om uw kind te komen halen en gaat hij of zij in quarantaine. We vragen dan ook om met de huisarts contact op te nemen.
  • Als uw kind - of een huisgenoot - tijdens de week positief test, meld dit dan meteen bij onze dienst jeugd (gegevens in contactblok). Bij een positieve test zult u een oproep krijgen van een contactonderzoeker van de Vlaamse overheid, die u zal bellen via het nummer 02 214 19 19. Vermeld daarbij zeker de deelname aan het speelplein en geef de naam en het telefoonnummer van onze dienst jeugd op (gegevens in contactblok). Hierdoor kan er verdere opvolging gebeuren bij de andere deelnemers aan het speelplein. U kan tijdens de opgelegde quarantaine van de huisgenoot niet naar het speelplein komen.
  • Treden er symptomen op binnen de twee dagen* na het speelplein? Verwittig onze dienst jeugd (gegevens in contactblok) ook als  deze symptomen daarna bevestigd worden met een positieve test.
  • Bij een COVID-besmetting in uw eigen thuisbubbel, moet uw kind veertien dagen in quarantaine* en kan hij/zij dus niet deelnemen aan het speelplein.  

  hygiënemaatregelen

  • Smeer uw kind in met zonnecrème voor aankomst op het speelplein. Uw zoon/dochter kan zich in de loop van de dag zelf insmeren met de zonnecrème die hij/zij zelf meebrengt.
  • Uw kind heeft altijd een mondmasker bij.
  • U draagt als ouder een mondmasker en blijft in de onthaalzone.

  respecteer de bubbel

  • U respecteert de speelpleinbubbel tijdens de volledige week. Uw kind kan dus tijdens de week dat het ingeschreven staat voor het speelplein best niet deelnemen aan andere vrijetijdsactiviteiten.

  verdere afspraken

  • De medische fiche van uw kind is waarheidsgetrouw ingevuld voor 1 juli.
  • Moet uw kind op regelmatige basis medicatie nemen? Dat kan enkel met een attest van een behandelend arts. U kunt het attest voor medicatie hier downloaden. De medicatie zal dan worden gegeven door (of onder toezicht van) de hoofd- of zorgmonitor. 
  • Uw kind is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, maar niet voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke spullen.
  • Is uw kind iets verloren, vraag het dan aan de hoofdmonitor. Na de zomer worden verloren spullen tot 15 september bewaard op de dienst jeugd (Handelslei 167).
  • Er worden mogelijk foto's genomen tijdens de activiteiten. Deze foto's kunnen gebruikt worden in onze gemeentelijke publicaties. Als u hier niet mee akkoord bent, gelieve dit dan door te geven aan de hoofdmonitor. Dan zorgen we ervoor dat de foto van uw kind niet gebruikt wordt.
  • Zit u met vragen over de speelpleinwerking? Of wilt u iets persoonlijk melden over uw kind? Spreek dan de hoofdmonitor aan via hoofdmonitor@zoersel.be of bel haar op T 0473 77 01 96 (in juli en augustus).
  • Hebt u vragen over andere themakampen of sportkampen, bel dan naar onze afdeling vrije tijd (zie gegevens in contactblok). 
  afspraken die u overloopt met u kind

  Als uw kind komt spelen zijn er enkele afspraken om alles vlot en veilig te laten verlopen. Overloop deze ook vooraf met uw kind:

  • Je pest niet en sluit niemand buiten.
  • Je blijft op het afgesproken speelterrein.
  • Je speelt niet in de gangen of in de toiletten.
  • Je houdt de speelplaats en lokalen proper. Papiertjes en afval gooi je dus in de vuilbak.
  • Als je spelmateriaal wilt, vraag je dit aan een monitor en bezorgt het daarna ook terug aan een monitor.
  • Heb je een probleem met iemand, voel je je niet goed of heb je pijn, zeg dit dan tegen een monitor.
  • Je wast je handen telkens bij:
   • aankomen op het speelplein;
   • voor en na koken en knutselen;
   • voor koek- en drankpauzes;
   • voor en na maaltijden;
   • na een toiletbezoek;
   • voor het verlaten van het speelplein;
   • na niezen of hoesten.
  zorgmonitor en Gewoon Spelen

  Op het speelplein is een zorgmonitor aanwezig. Als u weet dat uw kind soms minder goed functioneert in groep of tijdens het spelen (als gevolg van bijvoorbeeld  ADHD, autisme, hoogsensitiviteit, slechtziend of -horendheid, nood aan structuur, moeilijke omgang met andere kinderen,… ) vernemen we graag tips van u hoe we hier best mee omgaan. Deze tips kunt u meedelen in de medische fiche en toelichten aan de zorgmonitoren. Zo proberen we ieder kind spelplezier te laten beleven.  

  'Gewoon Spelen' van Monnikenheide Spectrum

  Blijkt de ondersteuning van onze zorgmonitor niet voldoende, dan laten we dit weten. Dan kan uw kind mogelijk meer plezier beleven bij ‘Gewoon Spelen’. Dit is een aangepaste speelpleinwerking van Monnikenheide Spectrum voor kinderen tussen de 3 en 21 jaar. Zij bieden professionele, aangepaste zorg voor uw kind. Klik hier voor meer informatie.

  spelprogramma

  In de voormiddag is er een begeleid spel in leeftijdsgroepen of met de ganse groep. In de namiddag kan uw kind vrij kiezen uit verschillende activiteiten of speelhoeken.

  Af en toe verlaten we het speelterrein om andere speeluitdagingen aan te gaan.

  thema's (worden later nog aangevuld):

  • week 1: 7 - 9 juli | magische fantasiewereld
  • week 2: 12 - 16 juli | escaperoom/doolhof
  • week 3: 19 - 23 juli | time to time, reizen door verleden en toekomst
  • week 4: 26 juli - 30 juli | de gevangenis
  • week 5: 2 - 6 augustus | ruimte
  • week 6: 9 - 13 augustus | sprookjes
  • week 7: 16 - 20 augustus | circus
  • week 8: 23 - 25 augustus | superhelden
  medische fiche invullen