nachtspel aanvragen

Tijdens een kamp op grondgebied Zoersel wordt er maximum één avondspel toegestaan tot maximum 23 uur op het kampterrein. Een volgend nachtspel kan enkel als dit in de speelbossen buiten de dorpskern doorgaat.

Het spel kan rond het kampterrein plaatsvinden of in een ruimere regio errond (bijvoorbeeld een dropping).

veiligheid

  • Als uw groep ’s nachts op de openbare weg wandelt, moet u ervoor zorgen dat de personen voldoende zichtbaar zijn (zaklampen, fluohesjes, …)
  • Spreek voor de start van het spel een verzamelsignaal en verzamelplaats af, voor moest er zich een probleem voordoen.

zorg voor natuur en omgeving

  • Tijdens het nachtspel draagt u zorg voor de natuur, gebruik geen nagels in de bomen, maar touwtjes, hak geen boompjes om of breek geen takken af.
  • Na het nachtspel zorgt u dat alle afval wordt verzameld en mee terug naar uw kampplaats wordt genomen.
  • Duidt een meerderjarige nachtspelverantwoordelijke aan die tijdens het evenement steeds bereikbaar is en verantwoordelijk is voor de veiligheid en de omgeving. 
  • Ten minste 14 dagen voor de activiteit dient u een aanvraag in via het online formulier (zie rode knop onderaan). 
  • De organisatie van uw activiteit mag doorgaan als u alle voorwaarden (in het hoofdstuk voorwaarden) in acht neemt en u officiële toestemming hebt ontvangen als antwoord op uw aanvraagformulier.
aanvraag nachtspel