evenementenspeerpuntactie aanvragen

Een evenementenspeerpuntactie is een uniek en groot evenement en wordt georganiseerd door een erkende Zoerselse jeugd-, sport- of socioculturele vereniging. Bij een evenementenspeerpuntactie heeft uw vereniging recht op volgende gratis voordelen:

  • gebruik van materialen
  • gebruik van gemeentelijke lokalen of zalen (met uitzondering van cultureel centrum Bethaniënhuis)

Kijk voor meer informatie in het reglement. 

  • Uw vereniging behoort tot een erkende Zoerselse vereniging. 
  • Het evenement wordt maximum één keer per jaar georganiseerd en loopt over één weekend (een, twee of drie dagen).
  • Het evenement zet Zoersel op de kaart en verwacht meer dan 500 deelnemers en bezoekers (met uitzondering van evenementen voor personen met een beperking). 
  • Op alle promotiemateriaal vermeldt u: 'in samenwerking met gemeente & ocmw Zoersel'.
  • Uw vereniging kan maximum één aanvraag per jaar laten goedkeuren als evenementenspeerpuntactie. U doet dit via onderstaand webformulier (rode knop). 
  • Uw vereniging moet de aanvraag minstens twee maanden op voorhand indienen.
  • De aanvraag wordt eerst voorgelegd aan de jeugd-, sport- of cultuurraad, die vervolgens een advies formuleert aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de eindbeslissing.
evenementenspeerpuntactie aanvragen