A  A  A  A 
Openbare onderzoeken

aanvrager: Vlaamse Regering
onderwerp: plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
periode openbaar onderzoek: van 19 april 2019 tot 18 juni 2019
meer infolees hier meer op de webpagina van het Vlaams Departement Omgeving


Hieronder vindt u een overzicht van de lopende openbare onderzoeken bij een omgevingsvergunning.

aanvrager: Villa Nova Projectontwikkeling
onderwerp: het slopen van 3 bestaande gebouwen (woning, magazijn en serre) met aanhorigheden en het oprichten van een meergezinswoning met 14 appartementen en een ondergrondse parkeergarage
periode openbaar onderzoek: van 16 mei 2019 tot 14 juni 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2019051114

aanvrager: Vlaamse Regering
onderwerp: Omgeving Vliegveld Malle - gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
periode openbaar onderzoek: van 30 april 2019 tot 28 juni 2019
infovergadering: donderdag 16 mei 2019, doorlopend van 17 tot 20 uur in zaal Kelder van het Jeugdcomplex, Lierselei 19 te Malle.
meer infolees dit artikel uit onze gemeentelijke nieuwsbrief

aanvrager: Imvap NV
onderwerp: het bouwen van 42 appartementen verdeeld over 7 woonblokken met telkens 6 woongelegenheden en een ondergrondse parking – Heimeulenweg
periode openbaar onderzoek: van 19 april 2019 tot 20 mei 2019
meer info: bekijk hier de presentatie van de infomarkt van 17 april 2019
omgevingsloketnummer: OMV_2018053694


Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag dient u in:

  • online via het omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel

Wilt u weten hoe u het omgevingsloket gebruikt? Lees dan deze handleiding.

actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 


Koen Fillet | I used to see the beauty, now I see the truth 
de Bijl
van 27 april tot en met 19 mei 


Combo Royal

de Bijl
17 mei om 20 uur


Salut la copine met Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen
 
de Kapel
1 juni om 20.30 uur 


Oude Koeien aan de Costa del sol
de Kapel
21 juni om 20 uur


Tekenatelier | Het uur blauw
de Bijl
van 22 tot 30 juni