A  A  A  A 
Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees vzw

Het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang (IBO) Stekelbees organiseert buitenschoolse kinderopvang. 
Stekelbees zorgt voor opvang voor (vanaf 7 uur) en na (tot 19 uur) school, op woensdagnamiddag, tijdens vakanties en snipperdagen. 
Deze opvang staat open voor iedereen. Ook 2,5-jarigen kunnen er terecht als ze reeds school lopen.

Stekelbees is erkend door Kind en Gezin. U vindt Stekelbees in De Vleugel,  Achterstraat 20 B in de deelgemeente St.-Antonius.  Telefonisch zijn ze te bereiken op het nummer T 03 420 08 43 (opvang), 03 420 08 44 (secretariaat) of via de helpdesk van Landelijke Kinderopvang 070 24 60 41.

Tarieven (vanaf 01-09-2017):

gewoon tarief

 • Voor- en naschoolse opvang  -  € 1 per begonnen half uur

woensdagnamiddag

 • € 1 per begonnen half uur
 • € 4,70 voor een derde dag
 • € 7,08 voor een halve dag (van 3 tot 5.59 uur opvang)
 • € 14,14 voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer opvang)

schoolvrije dagen en vakantiedagen

 • € 4,70 voor een derde dag (minder dan 3 uur opvang)
 • € 7,08 voor een halve dag (van 3 tot 5.59 uur opvang)
 • € 14,14 voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer opvang)

! Op schoolvrije dagen en vakantiedagen kan enkel voor- en naopvang van speelpleinwerking en sportkampen per begonnen half uur aangerekend worden .

administratieve kost te betalen per schooljaar  (van 1 september tot 31 augustus):
€ 20 per gezin (gewoon tarief)

 

Verminderd tarief
Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag van de opvang gebruik maken, geldt reeds vanaf het eerste kind:

 • € 0,75 per begonnen half uur
 • € 3,53 voor een derde dag (minder dan 3 uur opvang)
 • € 5,31 voor een halve dag (van 3 tot 5.59 uur opvang)
 • € 10,61 voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer opvang)
 • € 10 administratieve kost te betalen per schooljaar (van 1 september tot 31 augustus)

In overleg met de verantwoordelijke is er ook een sociaal tarief mogelijk. Dit bedraagt 50% van de normale tarieven.

Verantwoordelijke

actueel

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


lezing | Hendrik Vos 
cultuurhuis de Bijl
23 februari | 20 uur


Buiten-Land
cultuurhuis de Bijl
3 t.e.m. 25 februari


winterwandelingen 
11 februari, 18 februari
en 11 maart

expo | Trix van Batenburg 
cultuurhuis de Bijl
3 t.e.m. 25 maart

film | Sami Blood
cultuurhuis de Bijl
8 maart | 20 uur

 

  
zorg in Zoersel | van A tot Z 
Dag van de Zorg 
18 maart


film | Raftan
cultuurhuis de Bijl
22 maart | 20 uur 
               


expo | Walter Temmerman
cultuurhuis de Bijl
31 maart t.e.m. 22 april


concert | Tri Viocal
cultuurhuis de Bijl
20 april | 20 uur