A  A  A  A 
Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees vzw

Het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang (IBO) Stekelbees organiseert buitenschoolse kinderopvang. 
Stekelbees zorgt voor opvang voor (vanaf 7 uur) en na (tot 19 uur) school, op woensdagnamiddag, tijdens vakanties en snipperdagen. 
Deze opvang staat open voor iedereen. Ook 2,5-jarigen kunnen er terecht als ze reeds school lopen.

Stekelbees is erkend door Kind en Gezin. U vindt Stekelbees in De Vleugel,  Achterstraat 20 B in de deelgemeente St.-Antonius.  Telefonisch zijn ze te bereiken op het nummer T 03 420 08 43 (opvang), 03 420 08 44 (secretariaat) of via de helpdesk van Landelijke Kinderopvang 070 24 60 41.

Tarieven (vanaf 01-09-2017):

gewoon tarief

 • Voor- en naschoolse opvang  -  € 1 per begonnen half uur

woensdagnamiddag

 • € 1 per begonnen half uur
 • € 4,70 voor een derde dag
 • € 7,08 voor een halve dag (van 3 tot 5.59 uur opvang)
 • € 14,14 voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer opvang)

schoolvrije dagen en vakantiedagen

 • € 4,70 voor een derde dag (minder dan 3 uur opvang)
 • € 7,08 voor een halve dag (van 3 tot 5.59 uur opvang)
 • € 14,14 voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer opvang)

! Op schoolvrije dagen en vakantiedagen kan enkel voor- en naopvang van speelpleinwerking en sportkampen per begonnen half uur aangerekend worden .

administratieve kost te betalen per schooljaar  (van 1 september tot 31 augustus):
€ 20 per gezin (gewoon tarief)

 

Verminderd tarief
Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag van de opvang gebruik maken, geldt reeds vanaf het eerste kind:

 • € 0,75 per begonnen half uur
 • € 3,53 voor een derde dag (minder dan 3 uur opvang)
 • € 5,31 voor een halve dag (van 3 tot 5.59 uur opvang)
 • € 10,61 voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer opvang)
 • € 10 administratieve kost te betalen per schooljaar (van 1 september tot 31 augustus)

In overleg met de verantwoordelijke is er ook een sociaal tarief mogelijk. Dit bedraagt 50% van de normale tarieven.

Verantwoordelijke

actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
tentoonstelling | Victor Ramirez: tussen sporen en overblijfsels 
de Bijl
van 5 januari tot 27 januari 

lezing | Victor Victor: poëzie 
de Bijl
24 januari om 20 uur 


expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 


concert| Eva De Roovere en Wim Punk

de Bijl
9 februari om 20.30          


film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur

  
film | Va vis et deviens 
de Kapel
7 maart om 20 uur