coronavirus in onze gemeente | overzicht maatregelen

1. met heel Zoersel tegen corona

Op 4 juni kwam het Overlegcomité opnieuw samen. Vanaf 9 juni gaat de eerste fase van het zomerplan in. Alle maatregelen gelden tot en met 30 juni 2021.

De eerste aangekondigde versoepelingsfase kan ingaan omdat alle voorwaarden - die vooropgesteld waren door het Overlegcomité - gehaald zijn. Er liggen minder dan 500 patiënten op intensieve zorg en 80% van de 65-plussers en risicopatiënten zijn ondertussen gevaccineerd. Hieronder geven we u een overzicht van alle wijzigingen.

We vragen u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. 

Samen met heel Zoersel tegen Corona!  

2. vuistregels

zes gouden regels 

Hanteer de volgende vuistregels om het coronavirus te slim af te zijn:

 1. Hygiëneregels, zoals handen wassen of ontsmetten, blijven essentieel.
 2. Doe uw activiteit liefst buiten. Het risico op besmetting is dan kleiner. Als de activiteit niet buiten kan, zorg dan voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 3. Denk aan kwetsbare mensen. Blijf thuis als u ziek bent.

 4. Hou afstand! Blijf de veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteren, behalve in uw eigen sociale bubbel.

 5. Beperk uw nauwe contacten. 
 6. Volg de regels over bijeenkomsten.

mondneusmasker verplicht

Het blijft verplicht om altijd een mondneusmasker op zak te hebben. U moet altijd een mondneusmasker dragen op volgende plaatsen (vanaf 12 jaar):

 • het openbaar vervoer;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in winkelstraten en druk bezochte plaatsen;
 • op alle markten;
 • in bibliotheken;
 • in gebedshuizen;
 • in publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen (dus ook ons administratief centrum);
 • bij contactberoepen;
 • bij begrafenissen, huwelijken, andere erediensten;
 • als toeschouwer of medewerker voor, tijdens en na sportieve en andere wedstrijden;
 • als sporter voor en na een wedstrijd.

Hou er steeds rekening mee dat uw mondneusmasker zowel uw mond én uw neus volledig moet bedekken.

Hier leest u hoe u zelf mondneusmaskers kunt maken.

quarantaine en isolatie

Test u positief op COVID-19, dan zal u vanaf nu verplicht tien dagen in isolatie moeten. Ook na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen.

Deze duur kan worden ingekort tot zeven dagen, enkel op voorwaarde dat er ten vroegste op de zevende dag na blootstelling een negatieve test afgenomen wordt.

Als u in quarantaine moet, vragen we u om deze quarantaine strikt na te leven. Er zijn extra controles op het naleven hiervan. Enkel als u de regels naleeft, kunnen we het virus verslaan.

telewerk

Thuiswerk blijft verplicht, maar werknemers mogen één dag per week terugkeren naar het werk. Er mag tegelijkertijd maximum 20 procent van het personeel aanwezig zijn.

 • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • Er komt een verstrengde controle, zowel in de privé- als in de publieke sector.
  • Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten.
 • Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
  • de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
3. sociale contacten

in de openbare ruimte

Overdag (tussen 5 uur en 24 uur) mag u met niet meer dan tien personen samenkomen (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend) in de openbare ruimte.

’s Nachts (tussen 24 uur en 5 uur) zijn samenscholingen met meer dan vier personen niet toegelaten (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend). Gezinnen met meer dan vier personen mogen zich steeds samen verplaatsen.

privé

Buiten (in uw tuin bijvoorbeeld) mag u met niet meer dan 50 personen samenkomen (kinderen jonger dan 13 jaar meegerekend). In dit geval moeten er groepjes van vier personen gevormd worden. Deze vier personen moeten onderling geen afstand bewaren. Tussen de verschillende groepjes is dit wel verplicht. Bij u thuis binnen mag u met maximum vier personen tegelijk aanwezig zijn (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend).

4. activiteiten en evenementen

georganiseerde activiteiten

Tot en met 24 juni mogen groepsactiviteiten die georganiseerd worden door clubs of verenigingen doorgaan met maximaal 50 personen, zowel binnen als buiten. Vanaf 25 juni mag dit met maximaal 100 personen. Overnachtingen zijn niet toegelaten.

evenementen

Publieke evenementen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Zo is voor evenementen binnen enkel zittend publiek toegelaten en mag er maximum 75% van de zaalcapaciteit gebruikt worden. De limiet ligt echter op maximum 200 personen.

Publieke evenementen die buiten doorgaan mogen met maximum 400 personen (kinderen jonger dan 13 jaar meegerekend).

Wekelijkse markten mogen doorgaan. Onze marktkramers lijden zwaar onder de coronacrisis. Alle steun voor hen is meer dan welkom. 

erediensten en ceremonies 

Bij begrafenissen, crematies, huwelijken en religieuze bijeenkomsten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Als de ceremonie buiten plaatsvindt, zijn er maximum 200 personen toegelaten.

5. economie

De winkels en de horeca hebben het niet makkelijk gehad de laatste maanden. Daarom een warme oproep om lokaal te kopen en consumeren. 

handelszaken, winkels en winkelcentra

Winkelen kan per twee (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend). Leden uit hetzelfde gezin mogen met meer dan twee naar de winkel. U mag zo lang winkelen als nodig.

Nachtwinkels moeten sluiten om 23.30 uur. 

Bent u zelf handelaar, dan wil FOD Economie u helpen om uw activiteiten in veilige omstandigheden te laten verlopen. Dit doen zij via een praktische informatiegids en communicatiemateriaal voor uw zaak. Dit alles kunt u op de website van FOD Economie terugvinden.

horeca 

De buiten- en binnenruimtes van horecazaken mogen open zijn tussen 5 uur en 23.30 uur. De regel van vier per tafel blijft gelden (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend).

Op recepties of feesten, georganiseerd door een professionele cateraar, zijn 50 personen toegelaten. 

maandelijkse markt en ambulante handel 

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, kermissen kunnen opnieuw. De betreffende gemeente moet hiervoor toelating geven. Er gelden enkele specifieke regels:

 • bezoekers mogen in groepen van maximum vier personen (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend), met uitzondering van gezinnen met meer leden;
 • markt- en kermiskramers mogen opnieuw voeding en dranken aanbieden. De regels van de horeca moeten hierbij toegepast worden.

Als u een bezoek brengt aan een markt of kermis, moet u geen rekening houden met de duurtijd.

bedrijven 

 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • Er komt een verstrengde controle, zowel in de privé- als in de publieke sector.

  • Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten.

 • Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
  • de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
 • Fysieke teambuildings zijn verboden.

dierenparken, vakantieparken en campings

Sinds 8 februari zijn vakantieparken en campings opnieuw open. 

Sinds 13 februari, aan het begin van de krokusvakantie, zijn de dierentuinen opnieuw open.

6. sport

Indoor en outdoor sporten kan voor alle leeftijden. Outdoor sporten geniet nog wel de voorkeur.

De openingsuren van indoorsportinfrastructuren zijn beperkt van 5 tot 23.30 uur. Een goede verluchting of ventilatie zijn cruciaal!

sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context

 • maximum 10 personen, afstand 1,5 m is verplicht

 • sporten met contact kan indien maximum 4 personen

sportactiviteiten in een georganiseerde context

 • maximum 50 personen indoor (vanaf 25/6 zelfs 100 personen), exclusief de steeds aanwezige meerderjarige trainer(s), begeleider(s) of toezichter(s)
 • maximum 100 personen outdoor, exclusief de steeds aanwezige meerderjarige trainer(s), begeleider(s) of toezichter(s)
 • sporten met contact kan, in de mate dat dit noodzakelijks is door de aard van de sport
 • sportwedstrijden zijn opnieuw toegelaten
 • Let op: de densiteitsregels voor indoor sporten gelden nog steeds: 10 m²/sporter bij statische en 30 m²/sporter bij dynamische sporten.

algemeen

 • Zwembaden mogen open, inclusief recreatiezones en subtropische zwembaden.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij prof- en topsport, sportkampen en zwembaden. Er zal nog moeten blijken of deze vanaf 1 juli wel weer gebruikt kunnen worden.
 • Sportkantines kunnen weer open. Hier wordt het horeca-protocol strikt nageleefd.
 • De één-hobby-regel is niet langer een aanbeveling.
 • Publiek bij sporttrainingen blijft beperkt tot 1 gezinslid per deelnemer tot 18 jaar of bij G-sporters en hulpbehoevenden.
 • Publiek bij sportwedstrijden en -evenementen:
  • Indoor, zittend tot 200 personen
  • Outdoor, staand/zittend publiek tot 400 personen

! In het protocol voor sportwedstrijden en -evenementen vind je ook de verplichtingen rond invullen van CERM en CIRM terug.

sportkampen

 • Groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni (100 personen vanaf 25 juni), exclusief begeleiders.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni, dit kan wel vanaf 25 juni.
 • Voor alle regels bij de organisatie van sportkampen kijk u naar het protocol sportkampen.

U kunt de coronamaatregelen voor sporters ook nalezen op de website van Sport Vlaanderen.

7. kinderen en jeugd

kinderopvang

 • Kinderen blijven welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven.
 • Fysiek contact met externen in de opvang moet zoveel mogelijk vermeden moet worden. 

Op www.opgroeien.be vindt u actuele informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus. Het nieuwe agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid bundelt de krachten van Kind en Gezin en Jeugdhulp. 

jeugdwerk

Jeugdactiviteiten voor kinderen zijn toegelaten zonder overnachting. Activiteiten en kampen kunnen met maximum 50 personen Vanaf 25 kan dit met 100 personen. Voor de details verwijzen we graag door naar de website van de Ambrassade.

Opgelet! Aan ouders vragen we om bij de start en het einde van de activiteiten de afstandsregels te respecteren.

openbare speelpleinen en skateparken

Onze buitenspeelpleintjes en de twee skateterreinen zijn open. De regels rond sociale contacten moet hierbij gerespecteerd worden. Er zal onmiddellijk worden beboet bij niet-naleving van de maatregelen.

8. scholen

mag mijn kind naar de les? 

De Eerstelijnszone Voorkempen werkte twee duidelijke folders uit waarmee ouders kunnen bepalen of:

al dan niet naar school mag in deze coronatijden.

rijscholen

Rijscholen mogen lessen en examens organiseren voor het halen van een rijbewijs B, een gewoon autorijbewijs (of BE mét aanhangwagen).

9. dienstverlening gemeente, bib en spelotheek

dienstverlening gemeente & ocmw

U moet voor onze gemeentelijke diensten een afspraak maken. Dit kan u telefonisch of per mail doen. Voor de diensten bevolking en burgerlijke stand kunt u ook online een afspraak maken.

e-loket

Voor een groot aantal zaken kunt u terecht bij ons e-loket. Op ons e-loket kunt u heel wat documenten online aanvragen zonder een bezoek te brengen aan ons administratief centrum.

Kunt u toch niet bij het e-loket terecht? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

afdeling mens en welzijn
afdeling omgeving
afdeling infrastructuur
afdeling vrije tijd
afdeling personeel en organisatie
afdeling bestuur en beleid
afdeling financiën

huwelijken in het administratief centrum

Bij een huwelijksplechtigheid in het administratief centrum gelden de volgende regels:

 • Huwelijken vinden plaats in aanwezigheid van maximum dertig personen. Kinderen jonger dan 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand worden niet meegerekend.
 • U moet de afstandsregels respecteren, behalve met uw eigen gezin/bubbel. 
 • U draagt gedurende de hele ceremonie verplicht een mondneusmasker, ook als u neerzit. Het bruidspaar en de burgemeester mogen hun mondneusmasker afnemen tijdens de ceremonie.
 • Hou op de parking rekening met het samenscholingsverbod. Verzamel dus niet met meer dan tien personen.

 • Buiten, aan de achterzijde van het gebouw, kunt u de plechtigheid eventueel ook volgen door het raam van de raadszaal. Ook hier zet u uw mondneusmasker op en houdt u voldoende afstand van elkaar. En ook hier moet u rekening houden met het samenscholingsverbod.

bibliotheek

Als u een bezoek brengt aan één van onze bibliotheken, mag u dit doen per twee (kinderen jonger dan 13 jaar niet meegerekend). Leden uit hetzelfde gezin mogen met meer dan twee naar de bib. U mag zolang tussen de boeken snuisteren als u zelf wil. Het gebruik van een publiekscomputer (in een aparte ruimte) is toegestaan, maar maximum voor één uur. Onze bibliotheekmedewerkers zullen op regelmatige basis de aanraakschermen, publieke tafelbladen, stoelen, deurklinken … grondig ontsmetten.

Bekijk best op voorhand online de catalogus, zodat u doelgericht kunt kiezen. Alle informatie en werkwijze vindt u terug op de website van de bibliotheek

10. recyclagepark

Alle IGEAN-recyclageparken zijn open volgens de normale openingstijden en met een normale werking. Een afspraak maken is dus NIET nodig!

Bij een bezoek aan het recyclagepark draagt u verplicht een mondneusmasker en houdt u rekening met de richtlijnen van IGEAN

11. (openbaar) vervoer 

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. De Lijn rijdt volgens de normale dienstverlening. Tijdens spitsuren wordt de capaciteit van het aantal bussen en trams geoptimaliseerd. De meest recente info is terug te vinden op www.delijn.be.
We raden u aan om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer als u geen ander vervoersmiddel hebt. 

De Buurtbus en Minder Mobiele Centrale (MMC) geven slechts een minimale dienstverlening. 

12. reizen

beperking internationaal verkeer

Vanaf 1 juli zijn niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie opnieuw toegelaten. Hiervoor zult u een Europees digitaal coronacertificaat nodig hebben. Dit is het bewijs dat u gevaccineerd bent tegen corona, negatief test op corona of hersteld bent van corona.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven sterk afgeraden.

Wat is een COVID-certificaat?

Uw persoonlijk COVID-certificaat verkrijgen, kan eenvoudig via de CovidSafeBE-app. U kunt het certificaat ook aanvragen via MijnGezondheid.be of Mijn Burgerprofiel (zie rechts bovenaan op deze website). Er bestaan drie verschillende soorten certificaten:

 • Een vaccinatiecertificaat: dit bewijst dat u volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus.
 • Een testcertificaat: hiermee bewijst u dat u een COVID-19-test aflegde met een negatief resultaat.
 • Een herstelcertificaat: dit toont aan dat u hesteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve test.

Waarvoor heb ik een COVID-certificaat nodig?

Het certificaat dient als bewijs dat u vrij bent van corona en dat u dus veilig kunt reizen voor uw werk of om privéredenen.

Hoe gebruik ik de app?

Download de officiële CovidSafeBE-app op uw mobiele toestel. Maak een taalkeuze en beantwoord drie vragen die uitwijzen welke COVID-certificaten voor u beschikbaar zijn. Hierna kunt u aanmelden met een digitale ID (zoals itsme) en zijn uw certificaten beschikbaar om te downloaden en te bewaren.

Hier kunt u de app downloaden voor iOS en downloaden voor Android.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van CovidSafeBE.

terugkeer als inwoner na een verblijf in het buitenland

 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichte test of quarantaine nodig. Hou er rekening mee dat de status van een zone tijdens uw verblijf kan wijzigen.
 • Terugkeer uit een rode zone:
  • Beschikt u over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie, een recente negatieve PCR-test (jonger dan 72 uur) of een herstelcertificaat, dan moet u niet in quarantaine.
  • Als u zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (op dag 1 of 2), hoeft u niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar moeten niet verplicht getest worden.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van tien dagen met een PCR-test op dag 1 en en dag 7.
  • Ook als u volledig gevaccineerd bent of reeds in het land zelf een negatieve test hebt afgelegd, moet u verplicht in quarantaine.

aankomst in België als niet-inwoner

 • Aankomst uit groene of oranje zone: geen verplichte test of quarantaine nodig.
 • Aankomst uit een rode zone:
  • Beschikt u over een digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie, een recente negatieve PCR-test (jonger dan 72 uur) of een herstelcertificaat, dan moet u niet in quarantaine.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie: deze persoon moet volledig gevaccineerd zijn met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Is deze test negatief, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België wonen en zich de afgelopen 14 dagen in een zone met heel hoog risico verbonden. Voor vervoerspersoneel en diplomaten die een essentiële reisverplaatsing doen, geldt een uitzondering. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

vertrek naar het buitenland

Als u over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kunt u binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Hou rekening met afwijkende of bijkomende voorwaarden van het land waarnaar u reist. Controleer vooraf de precieze reisvoorwaarden van uw bestemming op diplomatie.belgium.be. Zo voorkomt u onaangename verrassingen.

In de meeste gevallen moet u een negatieve PCR-test kunnen voorleggen als u op reis vertrekt. Vanaf dinsdag 15 juni kunt u hiervoor terecht in het test- en triagecentrum Voorkempen voor het afnemen van zo'n test.

 • Hiervoor moet u eerst telefonisch (03 380 23 61) een afspraak maken. Dit kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. 
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor uw test. Let op! U kunt zichzelf enkel laten testen op werkdagen tussen 14 en 15 uur.
 • U ontvangt binnen de 24 uur per mail het resultaat van uw test.
 • Toch een test nodig in het weekend, omwille van uw vertrekuren of reistijd, dan kan dit 24/7 in het testcentrum van Brussels Airport.

Op werkdagen kunt u ook steeds terecht in onderstaande labo's:

13. handhaving

We vragen u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. Er zal streng worden toegekeken op de naleving van de regels en onmiddellijk beboet worden bij niet-naleving.

14. betrouwbare informatie en faq

Hebt u nog bijkomende vragen over federale coronamaatregelen of het COVID-19 virus?  

Gelieve voor vragen met betrekking tot COVID-19 NIET te bellen naar de noodnummers 101 en 112. Deze zijn enkel bedoeld voor dringende oproepen. 

meertalige info over de coronamaatregelen 

De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend en niet altijd eenvoudig. Om de curve af te vlakken moet iedereen mee aan boord: ook de landgenoten die nog net te weinig Nederlands spreken.  

Daarom heeft het Agentschap voor Integratie & Inburgering de recentste maatregelen tegen corona vertaald naar meer dan 17 talen. U vindt deze op hun website in postervorm met illustraties én voorgelezen terug. Kent u iemand die anderstalig is? Vertel hem of haar dan over dit platform. 

15. wat te doen bij (vermoeden van) corona?

De Eerstelijnszone Voorkempen werkte duidelijke folders uit die u vertellen welke stappen u moet nemen als

Een eerstelijnszone is een samenwerkingsverband tussen alle zorg- en hulpverleners in de aangesloten gemeenten en de lokale besturen. Gemeente & ocmw Zoersel behoort tot de eerstelijnszone Voorkempen, samen met de gemeenten Malle, Brecht, Schilde, Zandhoven en Wijnegem. 

16. contact-tracing

Sinds maandag 11 mei 2020 startte de Vlaamse overheid met telefonische contactopsporing, om in kaart te brengen wie er besmet is met het virus én met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen. Ook fraudeurs maken hier gebruik van. Een contactopsporingspeurder zal enkel en alleen via het vaste nummer 02 214 19 19 met u contact opnemen. Als dit via sms gebeurt, krijgt u een bericht van het nummer 8811. Waakzaam zijn is de boodschap!

Sinds 30 september kunt u gebruik maken van Coronalert, de corona-app. Deze app is gratis en helpt om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. U kunt deze downloaden voor iOS in de App Store of voor Android in de Google Play Store. Hier vindt u meer over de app