coronavirus in onze gemeente | overzicht maatregelen

(laatste updates in het rood)

1. met heel Zoersel tegen corona

Sinds woensdag 18 maart, 12 uur, waren er strenge maatregelen van kracht met betrekking tot het coronavirus. Dit was nodig om de verspreiding van het COVID-19 virus te verminderen. Momenteel worden de maatregelen mondjesmaat versoepeld. Fase 2 van de federale exitstrategie is nu van kracht tot 2 juniDe situatie wordt dagelijks geëvalueerd en aangepast naargelang de evolutie. 

goed bezig! 

We zijn er ons van bewust dat de hieronder opgesomde maatregelen een zeer grote impact hebben op uw dagelijkse leven. Maar hoe beter we ze met z’n allen opvolgen, hoe sterker we hier samen uitkomen en hoe sneller u het normale leven weer hervatten. We rekenen dan ook op uw medewerking en uw verantwoordelijkheidsgevoel.  

U bent goed bezig, maar hou vol! Het is geen tijd om 'creatief' met de maatregelen om te springen. Laat uw aandacht dus zeker niet verslappen, want daardoor gaan de maatregelen alleen nog meer verlengd moeten worden. 

Samen met heel Zoersel tegen Corona!  

2. blijf in uw kot

basisprincipe 

(update 4 mei) U blijft maximaal thuis en vermijdt zoveel mogelijk contact buiten uw gezin. Alle niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden. Het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden als de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.  

toegelaten 

(update 18 mei) Mits naleven van de hygiënische maatregelen en het bewaren van de sociale afstand van 1,5 meter, mag u uw woning verlaten voor een bezoek aan:  

 • de voedingswinkel of andere winkel;
 • de school of kinderopvang;
 • uw tweede verblijf;
 • uw beperkte sociale contacten (meer details in hoofdstuk 4. samenscholingsverbod);
 • voedingszaken met afhaalmogelijkheid;  
 • de dokter, 
 • de apotheek; 
 • het postkantoor;  
 • de kapper, schoonheidsspecialist of tatoeëerder;
 • een (kwetsbare) persoon die geïsoleerd leeft en zich niet kan verplaatsen, waarvan u de enige vertrouwenspersoon bent;
 • fysieke buitenactiviteiten (meer details in hoofdstuk 5);
 • musea, dierentuin en pretpark (op afspraak);
 • uw werkplaats, als thuiswerken niet mogelijk is.

mondmaskers

(update 18 mei) Het dragen van mondmaskers wordt aanbevolen, ook de zelfgemaakte varianten. Dit beschermingsmiddel kan de regels rond hygiëne en afstand zeker niet vervangen! Het biedt ook geenszins een garantie dat u veilig bent voor het virus.

(update 4 mei) Het dragen van een mondmasker wordt vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer en op luchthavens voor personen ouder dan 12 jaar. Als u geen mondmasker hebt, mag u ook een sjaal of bandana gebruiken. 

contact-tracing

(update 4 mei) Vanaf maandag 11 mei start de Vlaamse overheid ook met telefonische contactopsporing, om in kaart te brengen wie er besmet is met het virus én met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen. Ook fraudeurs maken hier gebruik van. Een contactopsporingspeurder zal enkel en alleen via het vaste nummer 02 214 19 19 met u contact opnemen. Als dit via sms gebeurt, krijgt u een bericht van het nummer 8811. Waakzaam zijn is de boodschap!

extra aandachtspunten 

(update 24 maart) 

 • Winkelen is géén gezinsuitstap. Doe uw boodschappen alleen. Denk hierbij misschien even na voor wie u in uw buurt iets kunt meebrengen. 
 • U mag nu niet reizen, ook geen daguitstap maken of naar uw buitenverblijf aan zee of in de Ardennen gaan. 

uw gezondheid 

(update 27 maart) We willen oproepen om zeker aan uzelf te blijven denken. Hebt u ernstige gezondheidsklachten, contacteer dan zeker uw huisarts of ga naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Op de spoedafdeling loopt u geen risico om besmet te worden met het COVID19-virus. Als u in gewone omstandigheden ook naar spoed zou rijden, moet u dat nu ook gewoon doen. 

3. basisprincipes hygiëne

(update 4 mei) We kunnen niet genoeg benadrukken dat de basishygiënemaatregelen enorm belangrijk zijn voor iedereen. Ter herinnering sommen we deze nogmaals graag voor u op. 

 • Houd afstand van elkaar (minstens 1,5 meter). 

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. 

 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
 • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van uw elleboog. 
 • Contacteer de huisarts telefonisch als u zich ziek voelt.
 • Vermijd drukke plaatsen.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. Ook wordt het dragen van een mondmasker elders sterk aangeraden als de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
4. samenscholingsverbod

beperkte sociale contacten: regel van vier

(update 8 mei) Vanaf zondag 10 mei komt er een eerste versoepeling op vlak van onze sociale contacten. Dat wil zeggen dat iedereen vier vaste mensen mag ontvangen. Die mensen mogen alleen bij dat ene gezin langsgaan of dat ene gezin ontvangen. En ook daar moet de fysieke afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden. Als er een terras of tuin is, moet het bezoek bij voorkeur daar plaatsvinden. Als één van de gezinsleden ziek is, is er geen bezoek toegestaan. Kinderen worden ook meegerekend tot die vier personen. Een kilometerbeperking voor deze bezoeken is er niet.

(update 4 mei) Bezoek, buiten de vier vaste mensen, geen familie of vrienden en spreek ook niet met hen af. Gebruik de telefoon, e-mail, Skype, WhatsApp, FaceTime, … om met anderen in contact te blijven. Alle speelpleintjes en het skatepark zijn daarom ook volledig gesloten. 

evenementen groot en klein

(update 18 mei) Tot en met 31 augustus zullen er geen massa-evenementen worden toegelaten. Wat een ‘massa-evenement’ juist inhoud, wordt nog verder bepaald.

Tot en met 30 juni zijn alle gemeentelijke evenementen reeds afgelast. Voor kleinere evenementen die tijdens de zomervakantie doorgaan, is nog geen beslissing genomen. Wel moeten u helaas meedelen dat Parkplezier in Halle dit jaar niet zal doorgaan.

5. buitenactiviteiten

Fysieke buitenactiviteiten worden aangemoedigd. Let wel, bewaar ook hier de sociale afstand van 1,5 meter. 

fysieke buitenactiviteiten 

(update 8 mei) Sportieve buitenactiviteiten zijn opnieuw toegelaten met een maximum van twee – steeds dezelfde – extra personen (drie personen in totaal). Het gaat hier om sportactiviteiten waar geen fysiek contact nodig is en de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden:

 • fietsen
 • lopen en wandelen
 • steppen, rolschaatsen en skaten
 • paardrijden
 • tennissen
 • vissen
 • motorrijden
 • ...

Hoewel het met mooi weer zeer verleidelijk is, is het verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden op openbaar domein. Enkel zwangere vrouwen, mensen met een beperkte mobiliteit, een mentale beperking of ouderen mogen even neerzitten op een publiek bankje. Ook picknicken en zonnebaden op openbaar domein blijven verboden.

gemotoriseerd verkeer

(update 4 mei) In principe mag u enkel rolschaatsen, skaten, steppen, wandelen en fietsen (al dan niet met elektrische fiets). Mensen met beperkte mobiliteit of een mentale handicap mogen ook een ander gemotoriseerd toestel gebruiken om zich te verplaatsen.

De auto neemt u alleen voor echt essentiële verplaatsingen. Een lijst van toegelaten verplaatsingen vindt u op deze pagina onder het hoofdstuk '2. blijf in uw kot'.

U mag zich wél met de auto of motor verplaatsen om elders een luchtje te scheppen of om u te verplaatsen naar een toegestane buitenactiviteit.

openbare speelpleinen en skatepark

(update 8 mei) U kunt opnieuw gebruikmaken van de sportgedeelten op de sport- en speelpleintjes. Ook het skatepark Turtle Yard is weer open, maar u mag maximum met drie personen tegelijk op het terrein! 

We willen perspectief bieden maar eisen naleving van de nationale regels. Hou dus rekening met volgende afspraken:

 • Hou altijd minimum 1,5 meter afstand.
 • Maximum drie personen op een skatepark.
 • Gebruik de zitbanken niet.
 • Spelen en/of rondhangen is niet toegelaten. Daarom blijven alle speeltoestellen afgesloten.
 • Ga na het sporten onmiddellijk naar huis.

Er zal streng toegezien worden op samenscholing. Als we merken dat de regels niet nageleefd worden, gaan de terreinen weer dicht!

trainingen en lessen voor vrijetijdsactiviteiten

(update 18 mei) Sporttrainingen in openlucht mogen hervat worden met een maximum van twintig personen en met respect voor de nodige afstand van 1,5 meter. Een coach moet verplicht aanwezig zijn op deze trainingen. Het gaat hier om sportactiviteiten waar geen fysiek contact nodig is en de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden.

sportwedstrijden

(update 8 mei) Sportwedstrijden op professioneel of amateurniveau zijn verboden tot en met 31 juli.

6. handhaving

(update 27 maart) De tijd van sensibiliseren is voorbij. De lokale en federale politie kijken streng toe op de naleving van de opgelegde maatregelen en zullen dus ook overgaan tot het geven van boetes bij niet-naleving. De politie heeft reeds streng moeten optreden in Zoersel. Meer hierover vindt u in dit artikel

7. scholen en kinderopvang

scholen

(update 18 mei) Alle scholen heropenen hun deuren opnieuw op 18 mei. Maar niet voor alle studiejaren worden de lessen hervat. Volgende leerjaren zullen opnieuw, in kleine groepen, klassikale lessen krijgen:

 • basisonderwijs: 1ste, 2de en 6de leerjaar
 • secundair onderwijs: afstudeerjaren

Het dragen van een mondmasker wordt verplicht voor leerlingen ouder dan 12 jaar (vanaf het middelbaar onderwijs) én leerkrachten. Voor leerkrachten zullen er ook extra hygiënemaatregelen gelden.

opvang op school

(update 18 mei) Kinderen van ouders met essentiële beroepen (zorg, veiligheid, voeding, distributie, ...) of van ouders die geen opvang hebben, kunnen opgevangen worden in hun school, kinderopvang of crèche. Doe dit enkel als er geen andere mogelijkheid is. 

voor- en naschoolse kinderopvang

(update 18 mei) Ferm voorziet voor- en naschoolse opvang. U moet opvoorhand inschrijven en reserveren via hun website.

8. dienstverlening gemeente en bib

gemeente nog steeds tot uw dienst  

(update 26 maart)  Ook wij zijn genoodzaakt om onze organisatie aan te passen. Begrijp ons niet verkeerd. We blijven nog steeds tot uw dienst, al zullen onze normale openingsuren tijdelijk niet meer van kracht zijn. We werken enkel op afspraak.  

dag en nacht online bereikbaar  

Voor een groot aantal zaken kunt u bij ons online terecht op ons e-loket. Hier kunt u heel wat aanvragen doen zonder een bezoek te brengen aan ons administratief centrum. U kunt attesten aanvragen, adreswijzigingen doorgeven, thuishulp aanvragen, ... Surf hiervoor naar www.zoersel.be/e-loket.  

op afspraak  

Moet u toch langskomen in ons administratief centrum (Handelslei 167) omdat u iets moet regelen dat niet kan worden uitgesteld? Dan maakt u hiervoor dus eerst telefonisch of via e-mail een afspraak. Hieronder vindt u onze contactgegevens terug.  

grondgebonden dienstverlening 

persoonsgebonden dienstverlening  

afvalophaling  

(update 27 maart) Hou er rekening mee dat het tijdstip van afhaling kan verschillen naargelang het beschikbare personeel bij IGEAN. We rekenen daarvoor op uw begrip. Meer informatie vindt u terug op www.igean.be/corona

recyclageparken  

(update 10 april) De recyclageparken van Regio Noord (waaronder dat van Zoersel) zijn sinds dinsdag 7 april opnieuw open. 

We herhalen graag nog enkele maatregelen bij het heropenen van het recyclagepark. Zo kan iemand van hetzelfde gezin slechts éénmaal per week een bezoek brengen aan het park. U leest alle maatregelen in dit artikel.

Meer info over recyclageparken kunt u terugvinden op www.igean.be/corona

dienstregeling bibliotheek

(update 18 mei) De bibliotheken in Zoersel werken op afspraak. U kunt materialen op afstand bestellen en na afspraak ophalen in de bibliotheek. Alle informatie en werkwijze vindt u terug op de website van de bibliotheek

Rap op Stap 

(update 3 april) De kantoren van Rap op Stap blijven gesloten tot het einde van de opgelegde maatregelen. 

sociale kruidenier de NetZak 

(update 8 mei) De NetZak start zijn werking geleidelijk opnieuw op met een aantal personeelsleden van gemeente & ocmw, enkele vaste vrijwillgers en nieuwe (tijdelijke) vrijwilligers. Ze werken nu op bestelling. Meer informatie op het nummer 03 2980 971 of gezondheid.wereld@zoersel.be.
De ontmoetingsruimte in de NetZak blijft voorlopig gesloten. 

9. horeca, winkels en bedrijven

Het uitgangspunt is dat de overheden en de economie zo goed mogelijk blijven functioneren, maar met zo weinig mogelijk menselijk contact. 

(update 10 april) Bent u een handelaar met coronadienstregeling? Lees dan zeker dit artikel over een gemeentelijk overzicht van handelaars met aangepaste dienstverlening.
(update 16 april) Wilt u de lokale handelaars een hart onder de riem steken, bekijk dan op deze pagina welke handelszaken nu tijdelijk een afhaal- of leveringsservice bieden.

winkels 

(update 18 mei) Bijna alle winkels zijn opnieuw geopend. Maar steeds gelden er veiligheidsvoorschriften en houd u 1,5 meter afstand. 

 • Eén klant per tien vierkante meter voor een bezoek van maximum een half uur.
 • Een mondmasker dragen wordt aangeraden, maar is geen verplichting.
 • U bezoekt de winkel alleen. Uitzondering hierop is dat een minderjarig kind een ouder wel mag vergezellen.
 • Als het druk is in een winkel, ga dan terug naar huis en kom op een later tijdstip terug.

Ook de zogenaamde contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, ...) zijn opnieuw open. Ze werken enkel op afspraak en het dragen van een mondmasker is verplicht.

Bent u zelf handelaar, dan wil FOD Economie u helpen om uw activiteiten in veilige omstandigheden te laten verlopen. Dit doen zij via een praktische informatiegids en communicatiemateriaal voor uw zaak. Dit alles kunt u op de website van FOD Economie terugvinden.

horeca 

(update 26 maart) Alle horecazaken blijven gesloten en zijn verplicht hun terrasmeubilair binnen te plaatsen.  

Leveren of afhalen van maaltijden zijn wel mogelijk. Er mag zeker niet ter plaatse gegeten worden. 

maandelijkse markt en ambulante handel 

(update 18 mei) Voedingskramen en andere kramen zijn toegestaan, maar hebben hier eerst een schriftelijke toestemming voor nodig van de burgemeester.

Ook de maandelijkse markt mag op 2 juni opnieuw doorgaan. Hiervoor worden de veiligheidsregels nog uitgetekend.

bedrijven 

(update 18 mei) Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Als dit niet mogelijk is, zal de sociale afstand strikt gerespecteerd moeten worden. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het bedrijf hier onmogelijk aan kan voldoen, moet zij de deuren sluiten. 
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de sociale afstand-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. 
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake sociale afstand in acht worden genomen. 
10. (openbaar) vervoer 

(update 4 mei) Het dragen van een mondmasker wordt verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. Als u geen mondmasker hebt, mag u ook een sjaal of bandana gebruiken. De Lijn rijdt opnieuw (grotendeels) volgens de normale dienstverlening. De meest recente info is terug te vinden op www.delijn.be.
We raden u aan om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer als u geen ander vervoersmiddel hebt. 

De Buurtbus en Minder Mobiele Centrale (MMC) geven slechts een minimale dienstverlening. 

11. termijnen van documenten, bewijzen, openbare onderzoeken

doorlooptijd van omgevingsvergunningen/meldingen 

(update 27 maart) Op 24 maart keurde de Vlaamse overheid een noodbesluit goed om in deze crisistijd bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen of bepaalde procedureverplichtingen aan te passen. Dit besluit heeft een impact op alle lopende dossiers in eerste aanleg. 

De termijn om een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag in de gewone procedure wordt verlengd met 60 dagen. Voor de vergunningsaanvraag in de eenvoudige procedure wordt de termijn verlengd met 30 dagen. 

doorlooptijd van openbare onderzoeken 

(update 27 maart) Alle openbare onderzoeken worden opgeschort tot na 24 april 2020 en nieuwe openbare onderzoeken kunnen ook slechts plaatsvinden na deze datum. Dit houdt in dat een openbaar onderzoek dat gestart werd op 1 maart en dus reeds 22 dagen heeft gelopen terug dient verder gezet te worden na 24 april 2020 en dit voor nog minimum 8 dagen, zodat het openbaar onderzoek minstens 30 dagen heeft geduurd. 

autokeuringen 

(update 27 maart) Zolang de opgelegde maatregelen gelden, worden alle termijnen van keuringsbewijzen verlengd. De geldigheidsduur van uw keuringsattest blijft dus geldig tot de keuringsstations heropenen. 

provinciebelasting 

(update 31 maart) Op de aanslagbrief van de provinciebelastingen staat een betaaltermijn van 2 maanden. Deze termijn is echter verdubbeld, waardoor u 4 maanden de tijd hebt dit te betalen. 

12. betrouwbare informatie en faq

(update 18 maart) Hebt u nog bijkomende vragen over federale coronamaatregelen of het COVID-19 virus?  

Gelieve voor vragen met betrekking tot COVID-19 NIET te bellen naar de noodnummers 101 en 112. Deze zijn enkel bedoeld voor dringende oproepen. 

meertalige info over de coronamaatregelen 

(update 27 maart) De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend en niet altijd eenvoudig. Om de curve af te vlakken moet iedereen mee aan boord: ook de landgenoten die nog net te weinig Nederlands spreken.  

Daarom heeft het Agentschap voor Integratie & Inburgering de recentste maatregelen tegen corona vertaald naar meer dan 17 talen. U vindt deze op hun website in postervorm met illustraties én voorgelezen terug. Kent u iemand die anderstalig is? Vertel hem of haar dan over dit platform.