coronavirus in onze gemeente | overzicht maatregelen

(laatste updates in het rood)

1. met heel Zoersel tegen corona

Sinds woensdag 18 maart, 12 uur, waren de eerste strenge maatregelen van kracht met betrekking tot het coronavirus. Dit was nodig om de verspreiding van het COVID-19 virus te verminderen. De maatregelen werden al meermaals versoepeld, met jammer genoeg tot gevolg dat er een nieuwe opstoot van het virus is. Op maandag 27 juli werden er extra federale en provinciale maatregelen genomen die vanaf woensdag 29 juli, in eerste instantie voor vier weken, van kracht zijn.

Zoersel op de alarmdrempel

In de week van 20 juli werd de alarmdrempel in Zoersel overschreden. We gingen zelfs naar 6 besmettingen in de laatste zeven dagen. Omgerekend naar 100.000 inwoners, is dit een stijging van 27 nieuwe besmettingen, waar de alarmdrempel op 20 ligt. Ondertussen is onze gemeente opnieuw onder de alarmdrempel gezakt. Toch vragen we u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. Zo voorkomt u alvast dat onze burgemeester nog strengere maatregelen moet nemen, dan in onze provincie algemeen al gelden.

Samen met heel Zoersel tegen Corona!  

2. vuistregels

vuistregels 

(update 28 juli) Hanteer de volgende zes vuistregels als u buiten komt of in contact komt met anderen:

 1. Hygiëneregels, zoals handen wassen of ontsmetten, blijven essentieel.
 2. Draag steeds uw mond-neusmasker als u uw huis/tuin verlaat.
 3. Doe uw activiteit buiten. Het risico op besmetting is kleiner. Als dat niet kan, zorg dan voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 4. Veiligheidsafstand blijft van toepassing, behalve in uw eigen sociale bubbel.
 5. Uw sociale bubbel mag bestaan uit maximum vijf extra personen buiten uw gezin (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend) en verandert vier weken lang niet.
 6. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen in de risicogroep (ouderen, zieken, …).

 7. Vermijd drukke plaatsen. Beperk uw verplaatsingen en neem geen riscico's.

mond-neusmasker verplicht

(update 29 juli) U moet altijd een mond-neusmasker dragen als u op publiek domein komt. Dit wil zeggen dat, van zodra u uw huis/tuin verlaat, u altijd een mond-neusmasker draagt. Bij u thuis en in de wagen moet u geen mond-neusmasker dragen.

Ook op café of in een restaurant moet u geen mond-neusmasker dragen zolang u op uw plaats zit. Zodra u opstaat om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, moet u uw mond-neusmasker wel dragen.

Ook als u gaat wandelen, lopen of fietsen, draagt u verplicht een mond-neusmasker. Wie intensief sport, moet geen mond-neusmasker dragen. Zolang dat op een plaats is waar de mate van besmetting nihil is: fietst u bijvoorbeeld in een peloton, dan is het dragen van een mond-neusmasker wel verplicht omdat de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Hier is het belangrijk dat u uw gezond verstand gebruikt. Twijfelt u of voelt u zich niet veilig? Draag dan uit voorzorg uw mond-neusmasker.

Hou er steeds rekening mee dat uw mond-neusmasker zowel uw mond én uw neus volledig moet bedekken.

Hier leest u hoe u zelf mond-neusmaskers kunt maken.

avondklok

(update 28 juli) Er geldt een avondklok in heel de provincie Antwerpen. U mag uw huis niet verlaten tussen 23.30 uur en 6 uur. Uw huis verlaten is enkel toegelaten voor een noodzakelijke verplaatsing (als u moet gaan werken, naar het ziekenhuis moet, …).

samenscholingsverbod

(update 28 juli) Buiten uw sociale bubbel (uw gezin en vijf extra vaste mensen) mag u ook met andere mensen activiteiten uitoefenen op het openbaar domein, maar u mag in totaal met niet meer dan tien personen zijn. Belangrijk hierbij is dat u verplicht een mond-neusmasker draagt en de sociale afstand van 1,5 meter garandeert.

verplaatsingen

(update 28 juli) Maak geen onnodige verplaatsingen. Blijf zoveel mogelijk thuis en breng uzelf en anderen niet in gevaar.

telewerk

(update 28 juli) Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit onmogelijk is.

contact-tracing

(update 4 mei) Sinds maandag 11 mei startte de Vlaamse overheid met telefonische contactopsporing, om in kaart te brengen wie er besmet is met het virus én met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen. Ook fraudeurs maken hier gebruik van. Een contactopsporingspeurder zal enkel en alleen via het vaste nummer 02 214 19 19 met u contact opnemen. Als dit via sms gebeurt, krijgt u een bericht van het nummer 8811. Waakzaam zijn is de boodschap!

3. basisprincipes hygiëne

(update 28 juli) We kunnen niet genoeg benadrukken dat de basishygiënemaatregelen enorm belangrijk zijn voor iedereen. Ter herinnering sommen we deze nogmaals graag voor u op. 

 • Houd afstand van elkaar (minstens 1,5 meter). 

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. 

 • Bent u ziek? Blijf dan in uw kot!

 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
 • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van uw elleboog. 
 • Draag verplicht een mond-neusmasker als u het huis verlaat (vanaf 12 jaar).
4. sociale contacten en evenementen

contactbubbel van 5 vaste personen

(update 28 juli) Uw sociale bubbel mag bestaan uit maximum vijf extra personen buiten uw gezin (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend) en verandert vier weken lang niet.
Als uw gezin maar uit één persoon bestaat, mag u ook maar vijf andere (vier weken lang, steeds dezelfde) personen zien. Bestaat uw gezin bijvoorbeeld uit vijf personen ouder dan 12 jaar, dan mag u ook maar vijf andere (vier weken lang, steeds dezelfde) personen zien. 

U mag enkel deze vijf personen thuis uitnodigen (bij voorkeur buiten) en u mag bij hen op bezoek gaan. Andere mensen mogen niet bij u thuis komen, tenzij dit werkgerelateerd is (poetshulp, thuishulp, herstellingswerken en dergelijke). U mag zelf ook niet op bezoek bij personen van buiten uw sociale bubbel.

evenementen en activiteiten

(update 28 juli) Het aantal toegelaten personen op evenementen is teruggeschroefd naar maximum 200 personen buiten en 100 personen binnen. Op alle evenementen moet u verplicht een mond-neusmasker dragen.

Onze cirkelconcerten in park Halle-Hof, gepland in augustus, worden uit voorzorg geannuleerd. Hebt u reeds tickets besteld voor deze concerten, dan wordt u één van de volgende dagen persoonlijk op de hoogte gebracht om een regeling te treffen voor de terugbetaling van de tickets. 

Zeer kleine, georganiseerde activiteiten kunnen als:

 • het samenscholingsverbod gerespecteerd wordt: dus maximum 10 personen (ouder dan 12 jaar);
 • de sociale afstand ten allen tijde bewaard kan worden;
 • iedereen steeds een mond-neusmasker draagt;
 • het niet bij iemand thuis plaatsvindt.
5. buitenactiviteiten

openbare speelpleinen

(update 28 juli) De kleinste Zoerselaars (tot en met 12 jaar) kunnen nog steeds gebruikmaken van de sport- en speelpleintjes in onze gemeente. Hierbij gelden enkele belangrijke regels:

 • volwassenen die de kinderen begeleiden dragen een mond-neusmasker en respecteren de afstandsregels;
 • er zijn maximum 20 personen (inclusief kinderen) toegelaten;
 • is er te veel volk, kom dan op een later tijdstip terug;
 • spelmateriaal mag niet gedeeld worden;
 • voor en na het spelen moeten de handen ontsmet worden.

skatepark ‘Turtle Yard’

(update 28 juli) Volgende regels blijven gelden:

 • maximum 10 skaters tegelijkertijd aanwezig op en rond het skatepark;
 • mond-neusmaskers zijn verplicht;
 • hou 1,5 meter afstand tussen elkaar.

sporten

(update 28 juli) Sporten mag, maar alle ploegsporten met meer dan 10 personen zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar. Alle individuele contactsporten zijn verboden ongeacht de leeftijd. In het belang van een eventueel contactonderzoek wordt u in zowel wellnesscentra als bij sportlessen verplicht geregistreerd.

Ook als u gaat wandelen, lopen of fietsen, draagt u verplicht een mond-neusmasker. Wie intensief sport, moet geen mond-neusmasker dragen. Zolang dat op een plaats is waar de mate van besmetting nihil is: fietst u bijvoorbeeld in een peloton, dan is het dragen van een mond-neusmasker wel verplicht omdat de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Hier is het belangrijk dat u uw gezond verstand gebruikt. Twijfelt u of voelt u zich niet veilig? Draag dan uit voorzorg uw mond-neusmasker.

avondklok

(update 28 juli) Er geldt een avondklok in heel de provincie Antwerpen. U mag uw huis niet verlaten tussen 23.30 uur en 6 uur. Uw huis verlaten is enkel toegelaten voor een noodzakelijke verplaatsing (als u moet gaan werken, naar het ziekenhuis moet, …).

6. handhaving

(update 28 juli) We vragen u met aandrang om alle maatregelen strikt op te volgen. Er zal streng worden toegekeken op de naleving van de regels en onmiddellijk beboet worden bij niet-naleving.

Zo vermijden we bijkomende coronamaatregelen die specifiek voor Zoersel gelden.

7. scholen

(update 23 juli) Volgens de laatse berichten zal het schooljaar weer starten op 1 september. Welke maatregelen er zullen gelden op school is nog niet bepaald.

8. dienstverlening gemeente en bib

dienstverlening gemeente & ocmw

U moet voor onze gemeentelijke diensten een afspraak maken. Dit kan u telefonisch of per mail doen. Voor de diensten bevolking en burgerlijke stand kunt u ook online een afspraak maken.

e-loket

Voor een groot aantal zaken kunt u terecht bij ons e-loket. Op ons e-loket kunt u heel wat documenten online aanvragen zonder een bezoek te brengen aan ons administratief centrum.

Kunt u toch niet bij het e-loket terecht? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

persoonsgebonden dienstverlening
grondgebonden dienstverlening
openbare werken
vrije tijd
ondersteunende dienstverlening
financiën

huwelijken in het administratief centrum

(update 28 juli) Deze regels worden op dit moment herbekeken. We passen dit aan zodra we meer weten.
Bij een huwelijksplechtigheid in het administratief centrum gelden de volgende regels:

 • Er mogen 30 genodigden binnen aanwezig zijn (inclusief kinderen jonger dan 12 jaar).
 • U moet de afstandsregels respecteren, behalve met uw eigen gezin/bubbel. 
 • U draagt verplicht een mond-neusmasker totdat u neerzit in de zaal, daarna mag u het masker even afnemen. Zodra u weer rechtstaat, zet u het masker opnieuw op. Fotografen of rechtstaande gasten houden hun mond-neusmasker op.
 • Hou op de parking rekening met het samenscholingsverbod. Verzamel dus niet met groepjes die groter zijn dan tien personen.

 • Buiten, aan de achterzijde van het gebouw, kunt u de plechtigheid eventueel ook volgen door het raam van de raadszaal. Ook hier zet u uw mond-neusmasker op en houdt u voldoende afstand van elkaar. En ook hier moet u rekening houden met het samenscholingsverbod, dus maximum met groepjes van tien personen.

afvalophaling en recyclageparken

(update 28 juli) Alle ophalingen en de werking van de recyclageparken verlopen weer zo goed als normaal. Hou ook in de recylageparken voldoende afstand en zet er uw mond-neusmasker op. Meer informatie vindt u terug op www.igean.be/corona

bibliotheek

(update 28 juli) Ook als u een bezoek brengt aan één van onze bibliotheken, doet u dit alleen of slechts in het gezelschap van uw minderjarig kind of met een begeleider wanneer u hulpbehoevend bent. Uw bibliotheekbezoek mag maximum 30 minuten duren. Het gebruik van een publiekscomputer (in een aparte ruimte) is toegestaan, maar maximum voor één uur. Onze bibliotheekmedewerkers zullen op regelmatige basis de aanraakschermen, publieke tafelbladen, stoelen, deurklinken … grondig ontsmetten.

Bekijk best opvoorhand online de catalogus, zodat u doelgericht kunt kiezen. Alle informatie en werkwijze vindt u terug op de website van de bibliotheek

Rap op Stap 

(update 3 april) De kantoren van Rap op Stap blijven gesloten tot het einde van de opgelegde maatregelen. 

9. horeca, winkels en bedrijven

(update 28 juli) De winkels en de horeca hebben het niet makkelijk gehad de laatste maanden. Daarom een warme oproep om lokaal te kopen en consumeren. Let wel: het zogenaamde ‘funshoppen’ is niet toegelaten. U gaat dus enkel naar de winkel of de markt als u iets nodig hebt.

winkels 

(update 28 juli) De winkels zijn opnieuw geopend, maar houd u aan de veiligheidsvoorschriften: 

 • Een mond-neusmasker is verplicht!
 • Houd een veilige afstand (1,5 meter).
 • U winkelt alleen.
 • Uw winkelbezoek duurt maximum een half uur.
 • Eén klant per tien vierkante meter voor.

 • Als het druk is in een winkel, ga dan terug naar huis en kom op een later tijdstip terug.

De zogenaamde contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, ...) zijn open op afspraak.

Bent u zelf handelaar, dan wil FOD Economie u helpen om uw activiteiten in veilige omstandigheden te laten verlopen. Dit doen zij via een praktische informatiegids en communicatiemateriaal voor uw zaak. Dit alles kunt u op de website van FOD Economie terugvinden.

horeca 

(update 28 juli) Een bezoek brengen aan onze plaatselijke horeca kan uiteraard nog. De horeca-uitbaters moeten hun klanten individueel registreren. Uw gegevens zullen voor een periode van vier weken bijgehouden worden en enkel gebruikt worden voor eventueel contactonderzoek.
Uw gezelschap op restaurant of café mag enkel bestaan uit uw eigen gezin of mag in totaal niet meer dan 4 personen per tafel bevatten. U draagt verplicht een mond-neusmasker als u binnenkomt of als u zich verplaatst (bij een toiletbezoek bijvoorbeeld). U mag uw mond-neusmasker afzetten als u op uw plaats zit. Alle horecazaken sluiten verplicht hun deuren om 23 uur.

Feestzalen mogen open voor maximum 50 personen.

Discotheken en nachtclubs mogen nog niet open.

maandelijkse markt en ambulante handel 

(update 23 juli) Voedingskramen en andere kramen zijn toegestaan, maar hebben hier eerst een schriftelijke toestemming voor nodig van de burgemeester.

De maandelijkse markt gaat door met maatregelen. Mond-neusmaskers zijn er verplicht.

bedrijven 

(update 28 juli) Bedrijven worden - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is.

 • Als dit niet mogelijk is, zal de sociale afstand strikt gerespecteerd moeten worden. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. 
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de sociale afstand-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. 
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake sociale afstand in acht worden genomen. 
10. (openbaar) vervoer 

(update 4 mei) Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 jaar. Als u geen mond-neusmasker hebt, mag u ook een sjaal of bandana gebruiken. De Lijn rijdt opnieuw (grotendeels) volgens de normale dienstverlening. De meest recente info is terug te vinden op www.delijn.be.
We raden u aan om enkel gebruik te maken van het openbaar vervoer als u geen ander vervoersmiddel hebt. 

De Buurtbus en Minder Mobiele Centrale (MMC) geven slechts een minimale dienstverlening. 

11. termijnen van documenten, bewijzen, openbare onderzoeken

doorlooptijd van omgevingsvergunningen/meldingen 

(update 27 maart) Op 24 maart keurde de Vlaamse overheid een noodbesluit goed om in deze crisistijd bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen of bepaalde procedureverplichtingen aan te passen. Dit besluit heeft een impact op alle lopende dossiers in eerste aanleg. 

De termijn om een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag in de gewone procedure wordt verlengd met 60 dagen. Voor de vergunningsaanvraag in de eenvoudige procedure wordt de termijn verlengd met 30 dagen. 

12. betrouwbare informatie en faq

(update 18 maart) Hebt u nog bijkomende vragen over federale coronamaatregelen of het COVID-19 virus?  

Gelieve voor vragen met betrekking tot COVID-19 NIET te bellen naar de noodnummers 101 en 112. Deze zijn enkel bedoeld voor dringende oproepen. 

meertalige info over de coronamaatregelen 

(update 27 maart) De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend en niet altijd eenvoudig. Om de curve af te vlakken moet iedereen mee aan boord: ook de landgenoten die nog net te weinig Nederlands spreken.  

Daarom heeft het Agentschap voor Integratie & Inburgering de recentste maatregelen tegen corona vertaald naar meer dan 17 talen. U vindt deze op hun website in postervorm met illustraties én voorgelezen terug. Kent u iemand die anderstalig is? Vertel hem of haar dan over dit platform.