bestelformulier Behaag... Natuurlijk 2022

Natuurpunt Schijnvallei wil het aanplanten van streekeigen hagen bevorderen en biedt aan democratische prijzen kant en klare streekeigen haagpakketten aan. Ook vogel-, bijen- en vlindervriendelijke tuinen zijn een belangrijkrijk streefdoel. Een volledig overzicht van de plantpakketten vindt u op de website van Natuurpunt of in dit document.

bestelvoorwaarden
  • De betaling moet gebeuren bij de bestelling, vóór 21 oktober 2022.
  • U kunt enkel betalen via overschrijving op rekeningnummer BE66 7512 0999 5643 van Natuurpunt.
  • Het aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.
  • De mogelijke uitval van het aangeplante plantgoed is ten uwe laste.
  • U verklaart zich akkoord met bovenstaande bestelvoorwaarden.
afhalen op zaterdag 26 november 2022

Het plantmateriaal moet afgehaald worden op zaterdag 26 november tussen 10 en 12 uur in de schuur van de groendienst in park Halle Hof (Kasteeldreef 55). Noteer deze datum alvast in uw agenda!

contact
Griet Decock
grietdck@hotmail.com
Velsterheide 14
2980 Zoersel

uw gegevens
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)
uw bestelling
keuzehaagpakketteneuroaantaltotaal
1 | Houtkant
15,00
2 | Houtkant natte gronden
16,00
3 | Geschoren (doornloze) haag
30,00
4 | Doornhaag
27,00
5 | Bloesem- en bessenhaag
30,00
6 | Veldesdoornhaag
34,00
7 | Meidoornhaag
27,00
keuzehaagpakketten (vervolg)euroaantaltotaal
8 | Bijenbosje
15,00
9 | Vogelbosje
7,00
10 | Taxushaag (5 stuks)
11,00
11 | Haagbeukhaag
27,00
12 | Beukenhaag
28,00
13 | Ligusterhaag
28,00
keuzeklimplanteneuroaantaltotaal
14 | Wilde Kamperfoelie
5,00
15 | Bosrank
5,00
keuzebomeneuroaantaltotaal
16 | Knotwilgpoot               
5,00
17 | Winterlinde
26,00
18 | zomereik
26,00
keuzefruitbomeneuroaantaltotaal
19 | Pruim ‘Belle de Louvain’
29,00
20 | Kers ‘Lapins’
29,00
21 | Appel ‘Elstar’
29,00
22 | Peer ‘Doyenné de Comice’
29,00
keuzefruitbomeneuroaantaltotaal
23 | Rode kruisbes (Hinnonmaki Rood)
6,00
24 | Rode trosbes (Jonkheer van Tets)
5,00
25 | Herfstframboos (Autumn Bliss)
4,50
26 | Doornloze braam (pot) (Loch Ness)
12,00
27 | Blauwe bes (Berkeley)
15,00
keuzefruitbomeneuroaantaltotaal
28 | vogelnestkast
22,00
29 | zaad voor bloemenweide/ 100 g
30,00

 

U laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om uw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.