Zoersel sluit Lokaal Klimaat- en Energiepact met Vlaanderen

De gemeenteraad besliste gisteren om in te gaan op het aanbod van de Vlaamse regering om een Lokaal Klimaat- en Energiepact af te sluiten. Met het lokaal energie- en klimaatpact wil de Vlaamse regering meer samenwerking creëren en extra middelen voorzien om te werken aan ambitieuze klimaatdoelstellingen.

haalbare doelstellingen

Aan de ondertekening van het pact zijn enkele concrete engagementen verbonden. De ondertekening en uitwerking van het Burgemeestersconvenant 2030 is daar één van, maar ook het verminderen van de uitstoot binnen de gemeentelijke organisatie, de overschakeling naar ledlampen voor de openbare verlichting en het inzetten op hernieuwbare energie. Dit zijn allemaal doelstellingen die ook zijn opgenomen in ons eigen gemeentelijk ‘Klimaatplan 2030’.

werven waar we op kunnen inzetten

Globaal zijn er streefdoelen opgenomen in vier werven die in lijn liggen van acties en projecten van wat Zoersel nu al doet.

werf 1: Laten we een boom opzetten

  • één boom extra per Vlaming tegen 2030
  • een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030
  • één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030

werf 2: Verrijk je wijk

  • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030
  • één coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030

werf 3: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar

  • per 1.000 inwoners één “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030
  • per 100 inwoners één laadpunt tegen 2030
  • één meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

werf 4: Water het nieuwe goud

  • één vierkante meter ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
  • Per inwoner één kubieke meter extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030

De doelstellingen van de vier werven moeten op Vlaams niveau gehaald worden en niet per gemeente. We kunnen dus zelf als gemeente nog bepalen op welke werf(ven) we prioritair willen inzetten.

financiële ondersteuning

Door het Pact te onderschrijven maken we aanspraak op de middelen die vanuit de Vlaamse regering worden vrijgemaakt, zodat de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen behaald kunnen worden. Voor onze gemeente is er minimaal € 71.106 voorzien.