Zoersel helpt Bohicon met maatregelen tegen corona

STEDENBAND - Ook Afrika kampt met de wereldwijde coronapandemie (COVID-19). In Bohicon, onze Beninese stedenbandpartner, zijn tot nu toe zes besmettingen bevestigd. Ondertussen zijn daar nu ook verschillende steden in lock-down en zijn scholen en kerken gesloten.

Het stadsbestuur van Bohicon heeft te weinig middelen om doeltreffende acties te ondernemen en vroeg daarom hulp aan Zoersel. Het Zoerselse schepencollege besliste op vraag van het stadsbestuur van Bohicon om de voorziene toelage van 17.500 euro, die jaarlijks wordt toegekend voor het scholenfonds, onmiddellijk te storten naar Bohicon om daarmee:

  • een werkgroep op te richten met professionals en het bestuur om alle nodige acties te coördineren;
  • sensibiliseringscampagnes voor de bevolking op te zetten;
  • op cruciale openbare plaatsen (materniteiten, markten …) mobiele installaties te installeren waar mensen hun handen kunnen wassen.

We hopen op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen om het ergste te voorkomen in Bohicon. Als alle 17 Belgische gemeenten die een Beninese stedenband hebben dit doen, is een vierde van alle Beninese gemeenten al een stapje verder.
Samen staan we sterk.