werfvoorbereiding nieuw gemeentemagazijn in Achterstraat van start

Zoals u misschien weet, plannen wij in de Achterstraat de bouw van een nieuw gemeentemagazijn, waar alle diensten van onze afdeling openbare werken, op één centrale locatie, onder één dak kunnen zitten.

werfvoorbereiding van start

De omgevingsvergunning voor de bouw van het gemeentemagazijn werd intussen afgeleverd en ook de beroepstermijn is verstreken. Dat maakt dat de aannemer komende maandag, 12 augustus, zal starten met de werfvoorbereiding.

  • In eerste instantie wordt er een archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd door middel van grondboringen. Blijkt uit de boringen dat er nog meer onderzoek nodig is, dan zal een gedeelte van de bomen verwijderd worden om vervolgens een gedeelte van de grond te kunnen afgraven. Dit onderzoek neemt vermoedelijk een maand in beslag (onderzoek ter plaatse en verslaggeving).
  • Nadien wordt de site bouwrijp gemaakt, onder meer door de plantengroei te verwijderen waar nodig. Rechts vooraan en achteraan zullen de meest waardevolle bomen zoveel als mogelijk behouden worden. De rest wordt gecompenseerd door het aanplanten van een nieuw stuk bos in het Dwergenbos.
  • Er wordt ook een oprit aangelegd om het perceel toegankelijk te maken vanaf de openbare weg.

De eigenlijke bouwwerken zullen midden september van start gaan, met aansluitend de omgevingsaanleg. De verhuis naar de nieuwe locatie is voorzien in het najaar van 2020.

niet onbelangrijk

Gezien de nabijheid van twee basisscholen zullen we er tijdens de werken nauwgezet op toezien dat:

  • er in regel geen werftransport is tijdens de begin- en einduren van de scholen;
  • er geen obstakels worden geplaatst op het voet- en fietspad;
  • de omgeving van het magazijn zuiver blijft. Zand, slijk, steen, betonbrokken of bouwmaterialen worden regelmatig verwijderd van voet- en fietspad, bermen en openbaar domein.

Zodra het magazijn in gebruik wordt genomen, zullen ook onze betrokken medewerkers tijdens dienstverplaatsingen de omliggende woonwijken zo veel mogelijk vermijden.