werf nieuwe dorpszaal in Halle gestart

Onze aannemer is inmiddels gestart met de bouw van de nieuwe dorpszaal en de renovatie van de pastorij in Halle. Hiervoor wordt tijdelijk ‘een retourbemaling’ ingezet om de bouwput droog te maken.

(retour)bemaling

Bij een bemaling wordt op verschillende plaatsen grondwater opgepompt en via een leiding afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. In het geval van retourbemaling, wordt het opgepompte grondwater in de nabije omgeving terug in de bodem gebracht.

Het toepassen van retourbemaling en infiltratie zijn dure maatregelen. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) adviseert om retourbemalingen niet algemeen te verplichten bij bemalingen die minder dan acht weken actief zijn en waarvoor retourputten moeten aangelegd worden, of bemalingen die minder dan vier weken actief zijn en waarvoor een infiltratiebekken moet aangelegd worden.

beperkt in omvang en tijd, maar toch retourbemaling

De bemaling aan de pastorij gaat slechts 80 centimeter diep en is beperkt in omvang en in tijd. We verwachten dat de pompen het water in minder dan acht weken weg zullen krijgen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de weersomstandigheden en de vooruitgang op de werf.

Hoewel de bemaling beperkt is in tijd en retourbemaling in dat geval niet verplicht is, legde ons bestuur - naar aanleiding van de gemaakte bezwaren op de omgevingsvergunning - toch een retourbemaling op. Het opgepompte grondwater wordt dus niet (volledig) geloosd, maar wordt gebruikt voor de bevloeiing van de bomen in de pastorijtuin. De aannemer werkt hier met een systeem van dompelpompen en een geperforeerde waterdarm. Dit oogt op het eerste zicht misschien ‘geïmproviseerd’, maar doet perfect zijn werk. Het overtollige opgepompte water wordt afgevoerd naar de regenwateraansluiting in de Vogelzang.

De terugvloeiing naar de bomen wordt ’s nachts uitgezet. Het water kan immers niet snel genoeg in de bodem trekken, waardoor er grote plassen op het terrein ontstaan. Om te voorkomen dat de tuin daardoor te maken zou krijgen met wateroverlast, wordt het systeem ’s nachts uitgeschakeld en ’s morgens opnieuw opgezet. Zo kan de aannemer het systeem nauwlettend opvolgen.

geen toegang op de werf

Let op. Een werfzone is niet toegankelijk voor onbevoegden (zoals duidelijk aangegeven op de werfborden). Buitenstaanders mogen zich dus niet op de werf begeven (ook niet buiten de werkuren). Moet u hier toch zijn, dan moet u zich eerst melden bij de werfleider en veiligheidsschoenen en -helm dragen.