we laten de natuur haar gang gaan

LATEN GROEIEN EN BLOEIEN – Biodiversiteit. Daar willen we als gemeente voor gaan! Er zijn verschillende soorten wilde bijen die op de lijst van bedreigde diersoorten staan. We kunnen deze dieren, en ook andere nuttige insecten zoals vlinders, meer voedsel en nestgelegenheid bieden door het plantenaanbod in onze gemeente meer te variëren. Onze gemeentelijke bermen en grasveldjes zijn hiervoor de perfecte plaats.

Van 2020 tot 2022 zullen we experimenteren met verschillende plantensoorten in onze gemeentelijke bermen. We bekijken wat er groeit en bloeit en welke beestjes het aantrekt. Met deze resultaten kunnen we dan het bermbeheer in onze gemeente aanpassen.
Het uitzicht van de bermen en pleinen zal dus veel natuurlijker worden. Op termijn zullen zich prachtige bloemen ontwikkelen. In de startfase zullen we de natuur een handje helpen en hier en daar ook zelf bloemensoorten zaaien.

maaibeheer

We gaan verschillende bermen bewust anders maaien. Zo zullen de bermen in bepaalde zones slechts een halve meter naast de weg gemaaid worden. De rest van deze bermen laten we ‘verruigen’. Zo geven we de bloemen en de bijen meer kansen. Natuurlijk staat de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid op kruispunten voorop. Ook de gemeentelijke pleinen zullen minder gemaaid worden, en telkens een ander stuk van het grasveld. Op die plekken waar we de natuur haar gang laten gaan, duiden we dit aan met een bord.

biodiversiteit in eigen tuin

Wilt u meewerken aan een bij-vriendelijk Zoersel? Dan kunt u ook een stukje van uw berm of tuin laten verruigen. Sla bij het maaien van uw gazon steeds hetzelfde stukje over. U zult zien dat er na verloop van tijd heel wat bloemen en insecten komen. Als iedereen in zijn tuin een vierkante meter verruigt, groeit het biotoop van de insecten enorm! Meer tips vindt u op www.weekvandebij.be.

fotowedstrijd ‘mooiste verruigde bermen’

Toon ons het resultaat van uw verruigde berm of tuin! Stuur vóór 30 september een foto door naar milieu@zoersel.be voor onze wedstrijd: ‘mooiste verruigde berm’. De winnaar krijgt een mooie prijs in het kader van biodiversiteit.