wat doet de gemeente met uw geld

Ons gemeentebestuur heeft een ambitieus meerjarenplan klaar voor de komende zes jaar, waarbij we zo’n € 25,5 miljoen investeren. Samen met u willen we onze groene gemeente verder uitbouwen tot een duurzame, actieve en vooral warme gemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt.

Als gemeente juichen we uw initiatieven uit volle borst toe en geven u de ruimte om samen dromen waar te maken. We willen met u in dialoog treden en naar oplossingen zoeken, om zo tot een gedragen beleid te komen. We zetten actief in op een professionele dienstverlening, online en offline, met deskundige en professionele medewerkers. U, onze klant, staat centraal. Door verder te digitaliseren stomen we onszelf – én ook u – klaar voor de toekomst.

Extra aandacht besteden we aan mobiliteits- en klimaatuitdagingen, waarop we een gefundeerd antwoord willen bieden.

Kortom, we willen samen bouwen aan een duurzame gemeente.

In dit artikel selecteren we enkele speerpunten uit ons beleid. Alle hoofdbeleidsdoelstellingen kunt u raadplegen op onze website. In ons ZOERSELmagazine editie februari 2020 (pagina 6 tem 9) kunt u het volledige artikel teruglezen.

STOP-principe

STOP staat voor, eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en dan privé-vervoer. Concreet betekent dit dat we ervoor willen zorgen dat in de eerste plaats voetgangers en fietsers onze dorpskernen op een veilige en comfortabele manier kunnen doorkruisen.

Om fietsen voor iedereen toegankelijk te maken, zetten we verder in op de ontwikkeling van fietsnetwerken, met onder meer de aanleg van fietssuggestiestroken en fietsstraten (in een fietsstraat heeft de fietser voorrang op de wagen). Na verloop van tijd kunnen de verschillende fietsnetwerken zo de drie dorpskernen met elkaar verbinden.

wegen, terreinen en gebouwen duurzaam onderhouden

Eén van de belangrijkste onderwerpen voor u, als inwoner: we blijven investeren in schone waterlopen door onze rioleringsgraad verder te verhogen. Een gezonde leefomgeving is immers in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van ons water.

(een volledig overzicht van straten die de komende zes jaar in de pijplijn zitten, vindt u terug in het meerjarenplan-artikel van ons ZOERSELmagazine februari 2020.

dienstverlening optimaliseren en initiatieven stimuleren

De voorbije jaren werd er al geïnvesteerd in onze dienstverlening en dat willen we blijven doen. We gaan mee met onze tijd en zetten sterk in op digitalisering. De gewone dienstverlening blijft grotendeels bestaan, maar maakt u liever gebruik van de digitale weg, dan wordt dat binnenkort alsmaar eenvoudiger.

Zo investeren we in nieuwe software, onder meer voor de uitbouw van een e-loket. Via die weg kunt u formulieren en documenten online aanvragen, invullen, verzenden … Dat maakt het niet alleen voor u, maar ook voor ons een pak efficiënter.

waar gaat mijn belastinggeld naartoe?

Op de website “Je Gemeente Telt” kunt u het gewoon zien. Tree Company en De Wakkere Burger vzw – twee organisaties die burgers meer bij het werk van de gemeenten willen betrekken – sloegen de handen in elkaar om de informatie over alle Vlaamse gemeentelijke begrotingen zo bevattelijk mogelijk voor te stellen.

Hoeveel geld geeft mijn gemeente uit aan mobiliteit, wonen, veiligheid, zorg of onderwijs? Dat vindt u dus op deze site.

Nog interessanter is de tool die aangeeft hoeveel u zelf betaalt per sector. Geef aan hoeveel bruto per maand u verdient en hoe uw gezinssituatie eruitziet en u weet meteen wat u betaalt voor natuur, zorg of cultuur.