voormalige schoolgebouwen Lindedreef worden afgebroken

BESLIST – De gebouwen van de voormalige Sint-Martinusschool in de Lindedreef liggen er sinds september 2017 verlaten bij. Toen verhuisde gemeentelijke basisschool Pierenbos naar haar nieuwe schoolgebouw in de Halmolenweg.

overlast

De gronden van de oude school en de parochiezaal Sint-Maarten zullen omgevormd worden tot een deels sociale woonontwikkeling en groen. Deze werken kunnen ten vroegste eind 2021 van start gaan. Ondertussen zorgt de leegstand van de gebouwen voor overlast bij de omwonenden (nachtlawaai, vandalisme,…). Het gemeentebestuur startte eerder dit jaar dan ook met voorbereiding van een vervroegde afbraak ervan. Op 27 april 2020 gaf zij hiervoor definitief het startsein.  De Sint-Martinuszaal blijft voorlopig overeind, zodat deze na de coronacrisis nog even dienst kan doen als feest- en vergaderzaal.

planning

De aanvraag van de omgevingsvergunning kan volgende maand worden ingediend. De eigenlijke breekwerken starten dan nét na de zomer (midden september).