voorbereiding fietsstraten in Halle

Eind augustus - begin september worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de fietsstraten in Brakenberg (tussen Halle-Dorp en Lotelinglaan), Lotelinglaan (tussen Lindedreef en Sint-Martinusstraat) en Sniederspad (van Halle-Dorp tot Liefkenshoek).

Deze ingreep kadert in de uitrol van het fietsnetwerk dat we stelselmatig, ten noorden en ten zuiden van de doortocht in Halle, realiseren. Dit kan, alvast tijdelijk, een kwalitatief alternatief vormen voor de actieve weggebruikers, die dan de dorpskern niet meer hoeven te doorkruisen.

Concreet worden er palen voor bijkomende verkeersborden geplaatst en wordt er belijning en thermoplast op de weg aangebracht (dit is een voorgevormde plastische verf, die vaak wordt gebruikt bij verkeerssignalisatie). De drie straten blijven tijdens de werkzaamheden steeds toegankelijk.

De fietsstraten worden eind september officieel in gebruik genomen.