verplichte reddingsstrook op onze wegen

Vanaf 1 oktober moet u als automobilist bij file altijd een reddingsstrook voor de hulpdiensten vormen en dit op alle wegen met twee of meer rijstroken per rijrichting.

huidige situatie

Vandaag is het zo dat, als u de sirene van de hulpdiensten hoort, u op de weg direct een doorgang moet vrijmaken. Hoe u dat precies moet doen, is in de wegcode niet duidelijk opgenomen. Met het gevolg dat iedereen maar wat doet: versnellen, stoppen, willekeuring naar links of rechts uitwijken … Soms raken weggebruikers zelfs in paniek en blokkeren ze daardoor ongewild de doorgang voor de ambulance of politie.

Wat is een reddingsstrook?

Binnenkort zal u, van zodra u in een file belandt, altijd en op voorhand een vrije ruimte voor de hulpdiensten moeten openlaten. Als u op de linkerrijstrook rijdt, moet u uiterst links gaan staan. Rijdt u op de rechterrijstrook of op de middenrijstrook, dan moet u zoveel mogelijk naar rechts. Fundamenteel is dit volledig verschillend met wat u nu moet doen. Er moet vanaf 1 oktober dus altijd een vrije ruimte zijn als u in de file staat, voor het geval de hulpdiensten ze nodig zouden hebben. In andere Europese landen, waar de reddingsstrook al langer bestaat, wordt bewezen dat hulpdiensten zo sneller op de plek van een ongeval aankomen en dus levens kunnen redden.

Op welke wegen geldt de reddingsstrook?

De reddingsstrook geldt voor alle wegen in België die minstens twee (doorgaande) rijstroken per rijrichting hebben. Dus niet op de gewestwegen met slechts één rijstrook die ter hoogte van kruispunten splitsen in de vorm van uitvoegstroken naar links en rechts. Hier geldt het principe zoals dat vandaag al werkt: hoort u sirenes van de hulpdiensten, ga dan in de mate van het mogelijke opzij om brandweer, politie en ambulances door te laten.

duidelijk filmpje

Dit filmpje van ADAC, de Duitse evenknie van VAB en Touring, toont hoe een reddingsstrook werkt.