verkeersmaatregelen bij start nieuw schooljaar

Bij de start van een nieuw schooljaar horen vaak een aantal (nieuwe) verkeersmaatregelen.

stilstaan- en parkeerverbod Binnenweg

Zo geldt er vanaf 1 september – bij het begin en het einde van de schooldag – een stilstaan- en parkeerverbod in de Binnenweg. Meer en meer ouders zetten hun kinderen, die schoollopen bij Beuk & Noot, namelijk af aan het einde van deze straat. Dit kan in zo’n smalle, doodlopende straat – die bovendien vaak gebruikt wordt door schoolgaande fietsers en voetgangers – voor gevaarlijke situaties zorgen.

Omdat politiecontroles en een oproep via de schoolnieuwsbrief niet voldoende effect hadden, besliste de gemeenteraad in juni om er een stilstaan- en parkeerverbod in te voeren. Dat zal gelden vanaf woensdag 1 september, meer bepaald op:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8 en 8.45 uur en tussen 15 en 16 uur,
  • woensdag tussen 8 en 8.45 uur en tussen 11.30 en 12.30 uur.

schoolstraat Processieweg

Na de proefopstelling krijgt de schoolstraat in de Processieweg vanaf 1 september een definitief karakter. Dit betekent dat de straat - bij het begin en het einde van de schooldag - niet toegankelijk is voor gemotoriseerd, doorgaand verkeer. Dit geldt meer bepaald op:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 15.15 en 15.45 uur,
  • woensdag tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 11.45 en 12.15 uur.

Dit is dus telkens een half uurtje, in tegenstelling tot een uur tijdens de proefperiode.
Bewoners van de schoolstraat krijgen een vergunning om tijdens deze uren de straat toch te kunnen verlaten of inrijden.

gemachtigde opzichters

Daarnaast werden een aantal hoofdbanen opnieuw geasfalteerd, kregen enkele kruispunten een rode markering en werd het fietsnetwerk van Halle uitgebreid. Eén voor één ingrepen waarmee we de verkeersveiligheid willen verhogen. 

Ook onze gemachtigde opzichters staan vanaf woensdag weer paraat om aan gevaarlijke punten onze schoolkinderen veilig te laten oversteken. Met een groot hart en vol goede wil trotseren ze niet enkel weer en wind, maar helaas ook soms verwensingen van te haastige chauffeurs. 

schoolroutekaart

Gaat u, samen met uw kinderen, te voet of met de fiets naar school? Maak dan zeker gebruik van onze digitale schoolroutekaart, die de meest aanbevolen en veilige route aangeeft. Die gaat zoveel mogelijk via fiets- en voetpaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen, trage wegen …

Neemt u toch de wagen? Hou u dan aan de opgelegde snelheid. De kans dat u een ongeval heeft, verkleint daarmee aanzienlijk. Gebeurt er toch iets, dan is de impact daarvan bij een aangepaste snelheid veel kleiner. Pas dus ten allen tijde uw snelheid aan en zorg ervoor dat onze jongeren veilig en wel aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.