vergunning met voorwaarden voor bouw polyvalente dorpszaal

Op 21 november 2019 besliste de Deputatie van de provincie Antwerpen om het gemeentebestuur een vergunning met voorwaarden te verlenen voor het verbouwen van de pastorij en het aanbouwen van een polyvalente dorpszaal in Halle-Dorp. Daarnaast werd er ook beslist dat de maximale capaciteit van de zaal 190 personen bedraagt.

Tegen deze beslissing van de Deputatie kan nog beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
We houden u uiteraard, via deze en onze andere kanalen, op de hoogte over het verdere verloop van dit dossier.

Download hier het volledige besluit van de Deputatie. Vanaf pagina 25 vindt u de beoordeling met de bijhorende voorwaarden.