veilig naar school | snoei planten en bomen tijdig

KUNNEN WE OP U REKENEN? - Overhangende takken of hagen die te laag of te ver overhangen, kunnen voor heel wat problemen zorgen. Door uw planten en bomen tijdig te snoeien, zorgt u er niet alleen mee voor dat onze schoolgaande jeugd veilig naar school kan fietsen of wandelen, maar ook dat onze buitenploegen hun job goed kunnen doen.

problemen die u kunt vermijden

Wanneer de medewerkers van onze dienst onderhoud infrastructuur (of onze aannemers van wegenwerken, ruimen van grachten en maaien van bermen) - omwille van flink uitgegroeide privé beplanting en/of overhangende takken - de gracht niet kunnen ruimen of de goot niet kunnen vegen, dan ontstaan er mogelijk verstoppingen, die op hun beurt kunnen zorgen voor wateroverlast.

Maar ook de veiligheid van zowel voetgangers en fietsers als van automobilisten kan hierdoor in het gedrang komen. Overhangende takken of een haag die te dik staat, kan - op de hoek van een straat - een goed zicht op aankomend verkeer uit de zijstraat sterk belemmeren of soms zelfs onmogelijk maken, wat de verkeerssituatie plots heel wat onveiliger maakt.

oproep: snoei tijdig!

Vandaar onze oproep om tijdig en geregeld uw beplanting of takken van hagen/bomen bij te snoeien. Volgende week dinsdag (1 september) vertrekken er immers weer heel wat kinderen en jongeren te voet of met de fiets naar school.

Wij zorgen er alvast voor dat alle trage verbindingen in de dorpskernen en diegene die gebruikt worden door de schoolgaande jeugd, vrijgemaakt worden van overhangend groen. Zorgt u er op uw beurt voor dat u alle laaghangende takken van uw tuin verwijdert? Alvast bedankt!

zo moet het

We geven graag nog eens duidelijk aan hoe het moet.

  • Boven de berm, gracht en/of voet- en fietspad moeten de takken op minstens 2,5 meter hoogte hangen.
  • Hangen ze boven de rijbaan, dan moeten ze tot minstens 4,2 meter opgesnoeid zijn.
  • Aanplantingen, hagen en afsluitingen die op de hoek van de straat staan, mogen maximaal 0,75 meter hoog zijn ten opzichte van de pas van de rijbaan, en dit over een lengte van 5 meter.

Hou er ook rekening mee dat verkeerssignalisatie en openbare verlichting altijd zichtbaar en vrij moet blijven.