vaste units aan de Vleugel ook volgend schooljaar nog nodig

In 2022 werd vastgesteld dat het gemeentelijke gebouw ‘de Vleugel’ verstevigingswerken nodig had, om de wanden beter bestand te maken tegen hoge windbelasting. Om de gebruikers van het gebouw intussen hun activiteiten te kunnen laten verderzetten, werden er vaste units geplaatst op het grasveld tegenover de Vleugel. Het gebruik van deze units zal ook volgend schooljaar (2024-2025) nodig blijven.

deze stappen werden al gezet

In de eerste plaats zochten we samen met verschillende experten naar een passende oplossing. Het studiebureau dat in 2011 de stabiliteit onderzocht, maakte vorig jaar verschillende ontwerpen van de verstevigingswerken. Deze ontwerpen werden afgestemd met een technisch expert en een ingenieur-architect, beiden aangesteld door de gemeente.

Het ontwerp van deze werken bleek technisch complexer dan eerst ingeschat. Daarom werd in het najaar 2023 beslist om het ontwerp verder te laten uittekenen door de aangestelde technisch expert.

Het dossier werd intussen ter goedkeuring overgemaakt aan de deskundige van de rechtbank. Als dit ontwerp wordt goedgekeurd, kunnen we op zoek naar een aannemer om de nodige verstevigingswerken uit te voeren.

volgende stappen

Als gemeente zijn we verplicht om een aannemer aan te stellen volgens de wetgeving overheidsopdrachten.

Als de aannemer bekend is en er een concrete planning kan worden gemaakt, brengen we alle gebruikers samen om deze werken te bespreken. Afhankelijk van de impact van de werken worden er afspraken gemaakt over het gebruik van de lokalen en de units.

Van zodra er meer informatie is over de eigenlijke werken, houden we jou hierover op de hoogte via onze gemeentelijke informatiekanalen.