vaccinaties in onze gemeente

u laten vaccineren is het beste plan

In januari van dit jaar startte de vaccinatie. Het doel? Uzelf en de mensen rondom u beschermen, zodat u binnenkort - samen met miljoenen anderen - uw vrijheid kunt herwinnen. Hoe hard kijkt u niet uit om terug samen met uw vrienden op café of restaurant te gaan, uw (groot)ouders te knuffelen of naar een concert of sportwedstrijd te gaan kijken?

Vaccinatie is de belangrijkste troef om de coronapandemie te stoppen!

Vaccinatie voorkomt dat u ernstig ziek wordt en het kan zo ook levens redden. Door u te laten vaccineren, neemt dus de druk op de zorg af en daalt het sterftecijfer.

planning

januari - februari | woonzorgcentra en zorgpersoneel

In januari werd al een groot deel van de bewoners van woonzorgcentra gevaccineerd. Het overige deel is nu aan de beurt, samen met het personeel van ziekenhuizen en het zorgpersoneel, en de artsen en verpleegkundigen in uw buurt. 

maart | 79-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen

In maart is het de beurt aan 79-plussers, mensen met chronische ziektes en de essentiële beroepen.

rest van de bevolking

De rest van de volwassen bevolking wordt gevaccineerd van zodra er voldoende vaccins zijn (vermoedelijk vanaf juni)

uitnodigingsbrief en reservatiesysteem

Als u aan de beurt bent voor uw vaccinatie tegen COVID-19, ontvangt u - ongeveer twee weken op voorhand - een persoonlijke uitnodiging met vaccinatiecode via de post*. In deze brief krijgt u één of twee voorgestelde ­afspraken (naargelang het vaccin dat u krijgt).

Deze afspraken moet u met uw persoonlijke vaccinatiecode bevestigen, verzetten, annuleren of weigeren.
Doe dit zeker vóór de opgegeven datum! Deze informatie is namelijk belangrijk voor de organisatie van het vaccinatiecentrum.

* U kunt er ook voor kiezen om uw uitnodiging digitaal te ontvangen. Daarvoor moet u uw e-mailadres koppelen aan e-box (www.myebox.be) en it’s me (www.itsme.be). Op deze manier ontvangt u sneller de nodige informatie en kunt u meteen online uw afspraak bevestigen, verplaatsen, annuleren of weigeren.

uw afspraak bevestigen

 • online
  U kunt uw afspraak online bevestigen via www.laatjevaccineren.be. Ondervindt u hier problemen mee? Vraag dan hulp aan uw familie of vriendenkring.
 • telefonisch
  U kunt uw afspraak ook telefonisch bevestigen. Het telefoonnummer van het vaccinatiecentrum vindt u terug op uw persoonlijke uitnodiging.

uw afspraak verzetten

Als u niet vrij bent op het voorgestelde vaccinatiemoment, dan kunt u dit verzetten. U doet dit op dezelfde manier als het bevestigen van uw vaccinatiemoment.

uw afspraak annuleren

Wilt u zich laten vaccineren, maar kunt u op het moment van uitnodiging nog niet bevestigen of verzetten (bijvoorbeeld omwille van symptomen van een infectie), dan kunt u uw afspraak annuleren en later een nieuwe afspraak maken.

u wilt zich niet laten vaccineren

De vaccinatie tegen COVID-19 is niet verplicht. U kunt de vaccinatie dus weigeren. Als u hiervoor kiest, moet u dit ook laten weten via de link of het telefoonnummer dat u op de uitnodiging terugvindt. Uw vaccin wordt dan aan iemand anders gegeven. U ontvangt dan geen herhalingsbrief, sms of e-mail meer.

goed om weten

Als werknemer hebt u recht op ­vaccinatieverlof (betaalde afwezigheid). Dit houdt in dat u zich tijdens de werkuren kunt laten vaccineren. Hiervoor krijgt u de nodige tijd die nodig is om u van uw werkplek naar het vaccinatiecentrum te verplaatsen, u te laten vaccineren en terug te keren.

Uw bevestiging van de afspraak in het vaccinatiecentrum geldt als bewijs voor afwezigheid. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij uw werkgever.

Opgelet! Deze beslissing van de ministerraad wordt pas uitvoerbaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 

bereikbaarheid vaccinatiecentrum

Als inwoner van onze gemeente wordt u gevaccineerd in het Provinciaal Vormingscentrum aan de ­Smekenstraat 61 in Malle.

Het vaccinatiecentrum is zowel met de fiets, het openbaar vervoer als met de auto vlot bereikbaar.

openbaar vervoer

Vanaf 1 april kunt u zowel met de lijnen ‘410 Antwerpen-Turnhout’ als ‘417 Antwerpen-Zoersel-Turnhout’ eenvoudig aan het vaccinatiecentrum geraken.

 • vanuit de deelgemeente Sint-Antonius
  - neem bus ‘410 Antwerpen-Turnhout’ en stap af aan de extra halte vaccinatiecentrum in Malle.
  - neem bus ‘410 Oostmalle' en stap aan de eindhalte (stelplaats in Oostmalle) over op de pendelbus. Deze gratis bus rijdt elke tien minuten en brengt u tot aan het vaccinatiecentrum.
 • vanuit de deelgemeente Halle
  Vanuit deelgemeente Halle neemt u bus ‘412 Zandhoven-Westmalle-Sint-Job’ tot aan halte Sint-Antonius Joostens. Vervolgens neemt u lijn ‘410 Antwerpen- Turnhout’ tot aan de extra halte vaccinatiecentrum of lijn ‘410 Oostmalle’ tot aan de eindhalte en van daaruit de pendelbus. Deze gratis bus rijdt elke tien minuten en brengt u tot aan het vaccinatiecentrum.
 • vanuit de deelgemeente Zoersel
  Vanuit deelgemeente Zoersel neemt u bus ‘417 Antwerpen-Zoersel-Turnhout’ (sneldienst). Deze bus stopt uitzonderlijk aan halte ‘Guido Gezellelaan’ in Malle op de N12. Van daaruit kunt u te voet naar het vaccinatiecentrum wandelen of u kunt ook overstappen op de pendelbus. Deze gratis bus rijdt elke tien minuten en brengt u tot aan het vaccinatiecentrum.

Tip! Via www.delijn.be/routeplanner kunt u uw route naar het vaccinatiecentrum uitstippelen.

fiets

Kies voor de gezonde optie en kom met de fiets. Vanuit elke deelgemeente zijn er genoeg veilige en mooie fietsroutes. Als u met de fiets naar het vaccinatiecentrum rijdt, kunt u gebruik maken van onze veilige fietsroutes. Via onderstaande links kunt u deze downloaden als gpx-bestand en in uw fietsnavigatiesysteem opladen.

Vlakbij de ingang van het vaccinatiecentrum is er een ruime fietsenstalling voorzien.

auto

Als u met de auto komt, hou dan rekening met de aangepaste verkeersmaatregelen. De te volgen route wordt duidelijk aangegeven door middel van gele borden.

Bent u mobiel, dan parkeert u uw wagen op P2. Bent u minder mobiel, dan kunt u aan de stewards vragen om te mogen doorrijden naar P1.

goed om weten

Bent u beperkt in mobiliteit en hebt u daardoor problemen om in het vaccinatiecentrum te geraken?

Laat het ons weten via 03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be. We zoeken samen met u naar de beste vervoersoplossing van en naar het vaccinatiecentrum.
 

verloop van de vaccinatie

De Eerstelijnszone Voorkempen heeft een vaccinatiecentrum ingericht voor alle volwassen inwoners uit Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. U wordt gevaccineerd in het:

 • Provinciaal Vormingscentrum
  Smekenstraat 61
  2390 Malle

hoe verloopt uw vaccinatie | het parcours in vier stappen

Als u naar het vaccinatiecentrum komt, moet u uw oproepingsbrief en eID bij de hand hebben. Hebt u dit niet bij, dan wordt u niet gevaccineerd. Uiteraard is het dragen van een mondmasker verplicht.

 

1. het onthaal

Meld u aan bij het onthaal. Zorg ervoor dat u uw uitnodigingsbrief, uw identiteitskaart en uw ­e-ticket (dit is de bevestiging van uw afspraak) bij u heeft.

Na de controle van uw identiteitsgegevens begeleidt een medewerker u naar een van de acht administratieve ruimtes. (Bent u te vroeg, dan mag u nog even plaatsnemen in een bufferruimte.)

2. de administratieve ruimte

In de administratieve ruimte verneemt u welk vaccin u krijgt, wordt uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand overlopen en wordt uw vaccin geregistreerd. De medewerker maakt op datzelfde moment ook een nieuwe afspraak met u voor uw tweede inenting, indien nodig (Er zijn immers vaccins die maar één inenting vereisen).

3. de vaccinatieruimte

Van de administratieve ruimte gaat u naar de vaccinatieruimte, waar een verpleegkundige u vaccineert.

4. de wachtruimte

Na de vaccinatie moet u een kwartier rusten in de wachtruimte. Daar is altijd een medewerker in de buurt om eventuele nevenwerkingen te signaleren. Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en begeleiders. Apart sanitair voor de patiënten is voorzien.

begeleiding tijdens vaccinatie

Mag ik iemand meenemen?

Bent u op leeftijd? Geraakt u niet op eigen houtje in het vaccinatiecentrum, bent u bang voor de vaccinatie of wilt u liever iemand bij u?
Dan mag u één begeleider/mantelzorger meenemen die u tijdens het hele traject vergezelt. Laat dit bij aankomst in het vaccinatiecentrum wel meteen weten aan de stewards.

Opgelet! Uw begeleider wordt niet op hetzelfde moment gevaccineerd. Hij/zij moet zijn/haar beurt afwachten.

Hebt u buren, familie, kennissen ... die best wat hulp of begeleiding kunnen gebruiken? Stap dan op die persoon af en bied u aan als ‘prikpartner’. We zijn er van overtuigd dat het idee dat iemand klaar staat om te helpen indien nodig voor veel mensen een geruststelling zal zijn.
 

FAQ

Ik wil thuis gevaccineerd worden. Kan dat?

Als u bedlegerig bent of door een andere reden het huis echt niet kunt verlaten, bespreek dan met uw huisarts of thuisvaccinatie mogelijk is. Hij/zij beslist of u op de lijst voor thuisvaccinatie kunt komen.

Belangrijk om weten is dat thuisvaccinatie pas in een later stadium van het vaccinatieprogramma zal gebeuren. De huidige vaccins laten niet toe om dit thuis te doen.
 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Nee. Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden.

Ik ben zwanger. Mag ik me laten vaccineren?

Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het veilig voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren. Het gaat immers telkens om niet-levende vaccins.

Vaccinatie als u zwanger bent, is vooral aangewezen als u een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld als u in de zorgsector werkt. Vaccinatie wordt daarom momenteel niet systematisch aangeraden aan zwangere vrouwen, maar wel aan zwangere vrouwen die in de zorgsector werken of aan zwangere vrouwen met onderliggende aandoeningen.

Vaccinatie tijdens borstvoeding is ook toegelaten.
 

Mag alles weer zodra ik gevaccineerd ben?

Zodra er een voldoende hoge vaccinatiegraad onder de risicogroepen bereikt wordt en de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, zullen er wel bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd aan de coronamaatregelen. Maar zolang dat niet gebeurt, moet u de coronamaatregelen blijven volgen - zowel voor uw eigen veiligheid als die van de anderen -, zeker als u zelf niet tot een risicogroep behoort, maar wel in contact komt met risicopersonen.
 

Kan ik mij op een reservelijst laten zetten voor vaccinatie?

Via www.qvax.be kunt u zich online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie. U kunt er aangeven op welke momenten u beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen.

Aanmelden op de lijst van Qvax kan al, maar het vaccinatiecentrum in onze eerstelijnszone maakt hier nog geen gebruik van. Momenteel wordt de software uitvoerig getest in de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare.

U kunt zich wel al inschrijven op Qvax als u:

 • ouder bent dan 18 jaar;
 • u nog geen uitnodiging ontvangen hebt voor vaccinatie.

De oproepen uit de Qvax-reservelijst gaan eerst naar de doelgroep met de hoogste prioriteit. Het is dus niet zo dat wie zich eerst inschrijft, eerst wordt opgeroepen.

Let wel! In het vaccinatiecentrum van Eerstelijnszone Voorkempen kunt u zich niet op een reservelijst laten zetten. Het heeft dus geen zin om te bellen voor een plekje op een reservelijst of om u zonder uitnodiging aan te bieden in het vaccinatiecentrum in de hoop een vaccin op overschot te krijgen.