vaccinaties in onze gemeente

algemene informatie

u laten vaccineren is het beste plan

In januari 2021  startte de vaccinatie tegen het COVID-19-virus. Het doel? Uzelf en de mensen rondom u beschermen, zodat u binnenkort - samen met miljoenen anderen - uw vrijheid kunt herwinnen. Hoe hard kijkt u niet uit om terug samen met uw vrienden op café of restaurant te gaan, uw (groot)ouders te knuffelen of naar een concert of sportwedstrijd te gaan kijken?

Vaccinatie is de belangrijkste troef om de coronapandemie te stoppen!

Vaccinatie voorkomt dat u ernstig ziek wordt en het kan zo ook levens redden. Door u te laten vaccineren, neemt dus de druk op de zorg af en daalt het sterftecijfer.

vaccinatiegraad

Sinds 23 februari 2021 word en er in het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Voorkempen vaccinaties in de strijd tegen het coronavirus toegediend. 

We zetten enkele belangrijke cijfers voor u op een rij: 

basisvaccinaties

 • Er zijn 94.358 van de 110.704 personen volledig gevaccineerd in onze eerstelijnszone. Dit komt neer op 85,23% (alle leeftijden).
 • In heel Vlaanderen ligt dit cijfer op 82,18%.

De vaccinatiegraad in Zoersel ligt op 86,17%. Dat wil zeggen dat 19.080 van onze 22.142 inwoners (alle leeftijden) volledig gevaccineerd zijn. 

boostervaccinatie

 • 76.098 van de 110.704 inwoners hebben reeds een boosterprik gekregen in onze eerstelijnszone. Dit komt neer op 68,74% van de volwassen bevolking (18+).
 • In heel Vlaanderen ligt dit cijfer op 53,09%.

De vaccinatiegraad in Zoersel ligt op 71,20%. Dat wil zeggen dat 15.764 van onze 22.142 inwoners (alle leeftijden) een boosterprik gekregen hebben.

alle vaccinatiecijfers op een rij

op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller vindt u alle actuele vaccinatiecijfers. U kunt filteren op onze eerstelijnszone (Voorkempen) en zelfs op onze eigen gemeente. 

*De cijfers geven de stand van zaken weer zoals deze was op 11 januari 2022. We passen deze cijfers wekelijks aan.

verloop van de vaccinatie

De Eerstelijnszone Voorkempen heeft een vaccinatiecentrum ingericht voor alle volwassen inwoners uit Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. U wordt gevaccineerd in het:

 • Provinciaal Vormingscentrum
  Smekenstraat 61
  2390 Malle

hoe verloopt uw vaccinatie | het parcours in vier stappen

Als u naar het vaccinatiecentrum komt, moet u uw oproepingsbrief en eID bij de hand hebben. Hebt u dit niet bij, dan wordt u niet gevaccineerd. Uiteraard is het dragen van een mondmasker verplicht.

 

1. het onthaal

Meld u aan bij het onthaal. Zorg ervoor dat u uw uitnodigingsbrief, uw identiteitskaart en uw ­e-ticket (dit is de bevestiging van uw afspraak) bij u heeft.

Na de controle van uw identiteitsgegevens begeleidt een medewerker u naar een van de acht administratieve ruimtes. (Bent u te vroeg, dan mag u nog even plaatsnemen in een bufferruimte.)

2. de administratieve ruimte

In de administratieve ruimte verneemt u welk vaccin u krijgt, wordt uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand overlopen en wordt uw vaccin geregistreerd. De medewerker maakt op datzelfde moment ook een nieuwe afspraak met u voor uw tweede inenting, indien nodig (Er zijn immers vaccins die maar één inenting vereisen).

3. de vaccinatieruimte

Van de administratieve ruimte gaat u naar de vaccinatieruimte, waar een verpleegkundige u vaccineert.

4. de wachtruimte

Na de vaccinatie moet u een kwartier rusten in de wachtruimte. Daar is altijd een medewerker in de buurt om eventuele nevenwerkingen te signaleren. Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en begeleiders. Apart sanitair voor de patiënten is voorzien.

QVAX reservelijst voor boosterprik

hoe inschrijven

Sinds 2 december 2021 kunt u zich opnieuw registreren op de QVAX reservelijst om uw boosterprik van het COVID-19-vaccin eerder te krijgen. U vult uw gegevens in zoals naam, adres, rijksregisternummer, contactgegevens... en duidt aan op welke momenten u beschikbaar bent. Inschrijven kan enkel online.

Hebt u zich in het voorjaar al ingeschreven op QVAX, dan moet u dit nu opnieuw doen. Alle persoonlijke gegevens werden namelijk in september van dit jaar gewist.

uitnodiging

Als er in het vaccinatiecentrum een dosis van het boostervaccin op overschot is, kan krijgt u een uitnodiging per mail en sms. U krijgt een half uur de tijd om te bevestigen. Kunt u niet bevestigen via deze termijn, dan vervalt de uitnodiging en wordt er iemand anders uitgenodigd. U komt dan op een later moment opnieuw aan de beurt en hoeft zich niet opnieuw in te schrijven op de lijst.

Wanneer word ik uitgenodigd?

De volgorde van vaccinatie wordt bepaald op basis van twee criteria:

 • leeftijd;
 • de datum van uw laatste prik.

Afhankelijk van het type vaccin dat u kreeg voor uw eerste prik(ken), wordt de datum van uw boosterprik bepaald. Voor meer informatie kijkt u in het tabblad 'boostervaccin of derde prik'.

Het heeft dus geen zin om u te vroeg in te schrijven op de reservelijst. U wordt pas opgeroepen als de termijn van uw laatste prik is verstreken.

boostervaccin of derde prik

Afhankelijk van het type vaccin dat u kreeg voor uw eerste prik(ken), wordt de datum van uw boosterprik bepaald:

 • voor Johnson & Johnson is dit minstens twee maanden na de eerste (en enige) prik;
 • voor AstraZeneca, Pfizer en Moderna is dit vier maanden na de tweede prik. (beslissing van 15/12/2021)

Ongeacht het type vaccin dat u kreeg voor uw eerste en tweede prik, wordt de boosterprik enkel gegeven met het Pfizer- of Moderna-vaccin.

Net zoals bij het eerste vaccin, ontvangt u eerst een uitnodiging per post of digitaal via Mijn Burgerprofiele-health of Mijn Gezondheid. Voor het boostervaccin wordt u uitgenodigd vanaf 7 dagen voor het verstrijken van de periode van twee, vier of zes maanden.

Let op! Momenteel zijn er phishing-mails in omloop die zich voordoen als uitnodigingen voor vaccinatie. Uw echte uitnodiging komt van cov19-vaccin@doclr.be en krijgt u niet alleen via mail, maar ook per post en in uw burgerprofiel.

vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar

algemene informatie

In het vaccinatiecentrum Voorkempen in Malle zijn de vaccinaties van 5- tot 11-jarigen gestart. Alle kinderen krijgen de kans om zich te laten vaccineren. De uitnodiging hiervoor hebt u normaal reeds gekregen. U kunt de uitnodiging ook digitaal raadplegen via www.myhealthviewer.be. Let wel! De uitnodigingen voor kinderen komen niet in Mijn Burgerprofiel terecht. De vaccinatie is niet verplicht.

vaccinaties voor kinderen uit hetzelfde gezin

Kinderen uit hetzelfde gezin kunnen op hetzelfde moment gevaccineerd worden. Dit kunt u ofwel digitaal regelen via My Healthviewer of telefonisch via het callcenter van het vaccinatiecentrum (03 201 50 40).

Waar worden de vaccinaties voor 5- tot 11- jarigen gegeven?

De vaccinaties worden enkel gegeven in een vaccinatiecentrum. In onze zone is dit het vaccinatiecentrum Voorkempen in Malle. Vaccinatie gebeurt nooit op een school en kan niet zonder expliciete toestemming van de ouders.

Is vaccinatie van 5- tot 11-jarigen verplicht?

Neen. Als ouder hebt u de vrije keuze of u uw kind laat vaccineren of niet. U geeft toestemming voor vaccinatie als u met uw kind naar de plaats van vaccinatie gaat. Begeleidt iemand anders uw kind, dan is een schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

Wie mag mijn kind vergezellen naar het vaccinatiecentrum?

Als ouder(s) of voogd mag u natuurlijk mee! Zo geeft u ook automatisch toestemming om uw kind te laten vaccineren. Stem de vaccinatie af met de andere ouder/voogd, zeker ook bij co-ouderschap en maak onderling een gezamenlijk en gedragen beslissing.

Kunt u niet mee naar het vaccinatiecentrum, dan moet u een brief met goedkeuring meegeven aan de volwassene die uw kind begeleidt. U kunt deze brief downloaden op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.

Ik ben gescheiden en mijn kind is gedomicilieerd bij de andere ouder. Heb ik inspraak in de beslissing?

De uitnodiging voor vaccinatie wordt gestuurd naar het domicilie-adres. In de brief én de bijlage wordt expliciet verwezen naar een gezamenlijke beslissing.

Het is belangrijk om de vaccinatie te bespreken met uw kind. Bent u niet de enige ouder, stem de vaccinatie dan vooraf af met de andere ouder of voogd, zeker bij co-ouderschap. Maak onderling een gezamenlijke en gedragen beslissing vooraleer u uw kind laat vaccineren.

Het is voldoende dat één van de ouders zich met het kind aanbiedt in het vaccinatiecentrum. Zorg ervoor dat u de kids-IDI of ISI+kaart meeneemt. De uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide ouders is niet vereist.

Krijgt mijn kind na vaccinatie ook een vaccinatiecertificaat?

Ja, uw kind krijgt na de eerste en tweede prik een vaccinatiecertificaat. Dit zal echter niet opgevraagd kunnen worden als een Covid Safe Ticket (CST) als toegangsvoorwaarde voor bijvoorbeeld horeca, evenementen, zorgvoorzieningen, … Voor kinderen wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd of niet gevaccineerd.