trieste flitsrecords in 2022

De lokale politie hield vorig jaar een hele reeks snelheidscontroles in onze gemeente. Helaas werden er weer heel wat trieste records gebroken in sommige straten.

"In onze straat wordt veel te hard gereden!" of "Onze straat is precies Francorchamps!"
Onze dienst mobiliteit ontvangt regelmatig dergelijke terechte meldingen van ongeruste inwoners. We zetten nochtans erg in op een verkeersveilige gemeente. Ingrepen zoals de invoering van een fietsstraat en zones 30 moeten inwoners aansporen om trager te rijden. Helaas zijn er nog steeds automobilisten die denken dat snelheidsbeperkingen niet voor hen gelden.

geflitst!

Het trieste record werd opgetekend in Watermolen. Meer dan 70 % van de voertuigen reed tijdens de controle sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 30 km/uur. Verder reed meer dan 30 % van de bestuurders te snel in de Karel Uytroevenlaan, Lotelinglaan, Oostmallebaan, Halle-Dorp en Leeuwerikendreef.

Denk voortaan dus goed na vooraleer u het gaspedaal stevig indrukt. U wint er weinig tijd mee en maakt kans op een fikse boete. Maar de belangrijkste reden om trager te rijden is dat u er onze gemeente een pak verkeersveiliger mee maakt. Bedankt!