to swim or not to swim

U hoorde of las er ongetwijfeld al iets over: gemeente & ocmw Zoersel bekijkt, samen met gemeente Zandhoven, de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw zwembad. We geven u graag, los van de berichten in de media, een objectieve en volledige stand van zaken.

Waarom komt er een nieuw zwembad?

Revalidatiecentrum Pulderbos verhuist binnen afzienbare tijd (streefdoel: 2025) naar de site van zorgbedrijf Hooidonk, wat betekent dat ook het huidige zwembad dan de deuren sluit. In aanloop daar naartoe zijn we wel al een tijdje in overleg met enkele buurgemeenten (onder meer Ranst, Schilde en Zandhoven) om het behoud van een zwembad te verzekeren. De exacte locatie is nog niet gekend.

Is dit de taak van een gemeentebestuur?

We vinden het erg belangrijk dat we u - onze inwoners - maar ook onze scholen een zwemgelegenheid kunnen bieden in de nabijheid van Zoersel. Onze focus ligt daarbij in de eerste plaats op het publieke, sporttechnische gedeelte (sport- en instructiebad) voor scholen, clubs en baantjeszwemmers.

Welke pistes worden er momenteel bewandeld?

  • piste 1: het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een zwembad mét een recreatief luik (glijbanen, beperkte welness)
  • piste 2: het bouwen van een basiszwembad, zónder recreatie en dus met een beperkter aanbod voor de vrije zwemmers

Wie gaat dit betalen?

Naast de ticketverkoop zal dit ook een jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente vereisen. Die hangt uiteraard sterk af van het aantal deelnemende gemeenten. Piste 1 wordt momenteel samen met Zandhoven getrokken. Piste 2 krijgt niet de voorkeur van Zandhoven, wat betekent dat zij in dat scenario geen verantwoordelijkheid wensen op te nemen in de bouw en exploitatie van het zwembad. Zij verklaren zich echter wel bereid een substantiële financiële bijdrage te leveren in de kosten. We zoeken actief verder naar partners en zetten ook maximaal in op het bekomen van subsidies.

Wanneer zal het er zijn?

Het bestuur zal binnenkort moeten beslissen welke piste ze willen bewandelen. In het snelst mogelijke, meest optimistische scenario kan de bouw eind 2022 starten, om dan in de zomer van 2024 een eerste duik te kunnen nemen.