subsidiereglement spoort verenigingen aan te investeren in luchtkwaliteit

Dinsdag keurde de Zoerselse gemeenteraad een aanpassing goed van het subsidiereglement voor energiebesparende en toegankelijkheidsverhogende werken in verenigingslokalen. De aanpassing maakt het voor verenigingen nu ook mogelijk om subsidies te krijgen voor werken die de luchtkwaliteit in verenigingslokalen grondig verbeteren.

aanpassing reglement

Het reglement, dat al bestaat sinds oktober 2005, maakte het voor verenigingen al mogelijk om subsidies te krijgen voor renovatiewerken aan hun lokaal en dit om op energie te besparen, het lokaal fysiek toegankelijker te maken voor mensen met een beperking en om energiebesparende ingrepen te doen aan buiteninstallaties. Nu komen dus ook werken om de luchtkwaliteit te verbeteren in aanmerking.

belang van luchtkwaliteit en corona

Dat voldoende geventileerde gebouwen of lokalen belangrijk zijn, kwam het afgelopen jaar veelvuldig aan bod, mede door de coronacrisis. Het was dan ook noodzakelijk het reglement voor de subsidiëring van energiebesparende en toegankelijkheidsverhogende werken aan te passen en investeringen om de luchtkwaliteit van lokalen te verbeteren, mee op te nemen.

subsidies

Het nieuwe reglement maakt het nu voor erkende Zoerselse verenigingen mogelijk om tot 50 % subsidies te krijgen voor maatregelen die de luchtkwaliteit in hun verenigingslokaal verbeteren. De maximum te verkrijgen subsidie voor deze werken is € 20.000.

Erkende verenigingen kunnen een subsidie aanvragen via ons e-loket