strooiploegen staan dag en nacht voor u klaar

Afgelopen weekend viel er een dik pak sneeuw in onze provincie. Deze sneeuw brengt heel wat plezier met zich mee voor uw kinderen, maar zorgt tegelijkertijd ook voor onveilige situaties op de weg.

Onze gemeentelijke strooiploegen stonden afgelopen weekend al paraat om de wegen zo goed mogelijk vrij te maken. De aanhoudende sneeuw van zondag en maandag en het feit dat minder mensen de auto namen – omwille van het verplichte telewerk – heeft ervoor gezorgd dat de inwerking van het zout en pekel wat vertraagde en het hier en daar nog glad was. De gewestwegen (N12, N14 en N179) vallen niet onder onze bevoegdheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor het vrijmaken van deze wegen en de aanpalende fietspaden. 

gemeentelijk strooiplan

De strooiploeg volgt een traject - dat vooraf is vastgelegd in het gemeentelijke strooiplan - en steeds hetzelfde is. Deze route wordt ook zo doorgegeven aan de hulpdiensten, zodat zij via de meest veilige weg ter plaatse geraken. Helaas kunnen onze ploegen niet in elke straat strooien. In straten waar niet veel verkeer komt, heeft strooien weinig zin. Het zout of de pekel werkt namelijk niet wanneer er te weinig verkeer over rijdt om het te verdelen.

ieder nadeel heeft zijn voordeel

Als u met de auto of fiets de weg op moet, is een met sneeuw en ijs bedekte weg niet zo leuk. Onze strooidiensten doen er dan ook alles aan om zoveel mogelijk straten te bedienen, maar wees toch extra voorzichtig. Vergeet ook het voetpad voor uw eigen deur niet sneeuwvrij te maken. Woont u in een appartement, maak hierover dan duidelijke afspraken met uw medebewoners.

Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. De sneeuw blijft nog even liggen, dus we wensen uw kinderen – en misschien u ook – nog veel slibber- en sleepret.

wist-je-datje

Sinds zaterdagavond 21 uur zijn onze strooidiensten dag en nacht in de weer om de belangrijkste wegen en fietsverbindingen open te houden. Ondertussen hebben ze al meer dan 45 ton zout gestrooid. Als u ze tegenkomt, strooi dan ook zeker met complimentjes en geef ze een dikke duim.