steun Oekraïne

algemene informatie

Omwille van de oorlog in Oekraïne sloegen al meer dan tien miljoen mensen op de vlucht. Tot nu toe doen 6,5 miljoen van hen dat binnen de eigen landsgrenzen, maar hoe langer de oorlog duurt, stijgt ook het aantal dat de grenzen oversteekt.

Ook in Zoersel dragen we ons steentje bij om vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen en hulp te bieden waar nodig. Op 8 maart kwamen de eerste Oekraïense gezinnen aan in onze gemeente. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en komt u te weten hoe u kunt helpen.

hulp aan Oekraïners

In eerste instantie maakten we enkele gemeentelijke gebouwen klaar om vluchtelingen op te vangen. Volgende locaties worden momenteel al gebruikt als opvangplek:

 • het oude politiecommissariaat in de Kerkhoflei (deelgemeente Sint-Antonius)
 • de pastorij in de Kerkstraat (deelgemeente Zoersel)

Ook van onze zorgvoorzieningen krijgen we veel hulp. Zo worden er tijdelijk verschillende assistentiewoningen ter beschikking gesteld in Ter Dorpe en Residentie Lindehof.

ontmoetingsmoment 

Elke donderdag om 10 uur organiseren we een ontmoetingsmoment voor vrijwilligers, gastgezinnen en vluchtelingen in Kerkhoflei 14. Dat gebeurt in een gemoedelijke sfeer, met een kopje koffie. Er zijn telkens tolken aanwezig, zodat iedereen zich verstaanbaar kan maken. Men kan er terecht met vragen of noden én onze medewerkers van de sociale dienst staan klaar voor begeleiding.

buddywerking

De buddywerking zorgt ervoor dat niemand aan zijn lot overgelaten wordt. Onze buddy’s maken gezinnen wegwijs in de gemeente, bieden een luisterend oor en zijn een aanspreekpunt voor zowel vluchtelingen als gastgezinnen. 
Aanmelden als buddy kan via www.zoersel.be/plekvrij.

We creëerden op onze website een online meldpunt waar u zich op verschillende manieren kunt aanbieden om hulp te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Momenteel hebben al meer dan 90 gezinnen zich aangemeld als noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit zorgt nu al voor meer dan 300 opvangplaatsen.

Maar er is niet alleen nood aan opvangplekken. Wilt u helpen? Dan kunt u via het meldpunt aangeven waarvoor u #plekvrij hebt:

een plek vrij in uw huis

Hebt u een kamer vrij en bent u bereid onderdak te bieden aan vluchtelingen? Geef dan aan in het formulier hoeveel plaats u hebt en voor welke periode. Uw gegevens worden in onze databank bewaard. Als we gebruik willen maken van uw opvangplek, nemen we persoonlijk contact met u op. We zorgen daarbovenop voor gepaste begeleiding.

Op donderdag 24 maart organiseerden we een infoavond voor gastgezinnen. De presentatie en bijhorende informatie kunt u hier terugvinden

een plek vrij aan tafel

Hebt u soms nog een plek vrij aan tafel en wilt u vluchtelingen eens uitnodigen om aan te schuiven? Geef dan in het webformulier aan hoeveel plaatsen u nog vrij hebt aan uw tafel.

een plek vrij in uw auto

Hebt u plek vrij in uw auto en bent u bereid om mee voor vervoer te zorgen, bijvoorbeeld als vluchtelingen zich moeten laten registreren? Geef aan in het formulier hoeveel plaats u hebt in uw wagen.

een plek vrij in uw agenda

Hebt u nog wat plek vrij in uw agenda en wilt u zich op vrije momenten inzetten als vrijwilliger om vluchtelingen te begeleiden? Dat kan bijvoorbeeld als buddy voor gezinnen in collectieve opvangplaatsen in onze gemeente, voor gezinnen, in onze scholen of gewoon eens om een wandelingetje te maken, iets te gaan drinken, iemand mee te nemen naar een vereniging ... U kunt ook aangeven om als vrijwilliger te helpen bij de collectieve opvangplaatsen.

Zelf naar Oekraïne reizen om spullen af te geven of mensen op te halen, wordt sterk afgeraden.

Let wel: Als u zich registreert op ons online meldpunt als noodopvang - een plek vrij in uw huis - voor Oekraïense vluchtelingen, centraliseren we deze informatie. We organiseren ons nog volop om dit alles in goede banen te leiden, dus wees geduldig als u ons contacteert om een plek aan te bieden.

Zodra we een duidelijker zicht hebben op de hele situatie en de specifieke noden (bijvoorbeeld bepaalde maten kinderschoenen, meubilair, ...), stellen we meer gerichte hulpvragen via onze website en sociale media.

Op www.info-ukraine.be kunt u zelf aangeven of u een financiële bijdrage wilt leveren. Vooraleer u zelf solidariteitsacties onderneemt, neemt u best contact met ons op via plekvrij@zoersel.be.

Hier hebben we momenteel nood aan:

tolken Oekraïens of Russisch gezocht!

We zoeken inwoners die de Oekraïense of Russische taal beheersen om te tolken voor de Oekraïners die in onze gemeente zullen verblijven. Wilt u tolken? Laat het ons weten via plekvrij@zoersel.be! Vermeld daarbij aub in welke taal u kunt tolken. Voorlopig kunnen we nog niet inschatten wat de nood zal zijn. Door een overzicht te maken, kunnen we snel reageren als er een vraag is.

warme kinderkleding en warme kleding volwassenen

De Oekraïnse vluchtelingen in onze gemeente hebben het niet makkelijk, maar hun partners en familie die nog aan het front zijn, worden het ergst getroffen. Wilt u hen helpen?

Voor weeskinderen die verblijven in Oekraïense opvanghuizen in het oorlogsgebied zoeken we:

 • warme kleding
 • schoenen

Voor soldaten aan het front zoeken we:

 • slaapzakken
 • slaapmatjes/yoga matten
 • warme sokken
 • thermisch onderzoek

U kunt de spullen binnenbrengen in Kerkhoflei 14 tot vrijdag 9/09/2022.

ik wil helpen #PlekVrij

veel gestelde vragen

Als u zich registreert op ons online meldpunt als noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen, centraliseren we deze informatie en bezorgen ze aan het Nationaal Crisiscentrum. We organiseren ons nog volop om dit alles in goede banen te leiden, dus wees geduldig als u ons contacteert om een plek aan te bieden.

een vluchteling komt toe in onze gemeente

 1. De vluchteling moet eerst aangemeld worden in onze gemeente bij onze dienst vreemdelingenzaken. Dit is belangrijk om hun verblijf wettelijk te maken in ons land. Maak hiervoor eerst een afspraak via 03 2980 0 00 of via www.zoersel.be/afspraak.
 2. Het nieuwe centrum op de Heizel is gevestigd in Paleis 8 en zal de registratiecapaciteit voor vluchtelingen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, aanzienlijk vergroten. De nieuwe locatie vervangt het centrum in het voormalige Bordet-ziekenhuis in Brussel. Palais 8 zal zeven dagen per week open zijn, van 8.30 tot 17.30 uur. Oekraïense vluchtelingen moeten zich niet aanmelden aan het Klein Kasteeltje.

 3. Als de geregistreerde perso(o)nen geen oplossing vinden voor opvang in België (bij vrienden of familie), zorgt Fedasil ervoor dat deze mensen georiënteerd worden naar een huisvesting. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de lijst van inwoners die zich hebben aangemeld via onze website.
 4. Indien nodig kan Fedasil een noodopvang voor één nacht voorzien in Brussel, bijvoorbeeld voor Oekraïners die op het einde van de dag geen oplossing tot huisvesting vinden.

een vluchteling komt toe in Brussel

 1. De vluchteling laat zich eerst registreren in Brussel. Deze registratie gebeurt door de Dienst Vreemdelingenzaken in het voormalig Bordet Instituut in Brussel (Mijlenmeestersstraat 90, 1070 Brussel), een site die Fedasil sinds januari gebruikt voor noodopvang. Maak eerst online een afspraak.
 2. Als de geregistreerde perso(o)nen geen oplossing vinden voor opvang in België (bij vrienden of familie), zorgt Fedasil ervoor dat deze mensen georiënteerd worden naar een huisvesting. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de lijst van inwoners die zich aanmeldden via onze website.
 3. Indien nodig kan Fedasil een noodopvang voor één nacht voorzien in Brussel, bijvoorbeeld voor Oekraïners die op het einde van de dag geen oplossing tot huisvesting vinden.
 4. Als de vluchteling in onze gemeente toekomt, wordt deze aangemeld in onze gemeente bij onze dienst vreemdelingenzaken
 5. Er wordt opvang voorzien in een collectieve opvangplaats of in één van de noodopvangplaatsen bij Zoerselse gezinnen.

Momenteel gaat het waarschijnlijk grotendeels om vrouwen en kinderen. Volwassen mannen kunnen Oekraïne immers niet verlaten omdat zij opgeroepen kunnen worden om de wapens op te nemen.

We hopen dat de oorlog in Oekraïne snel achter de rug zal zijn. Vele vluchtelingen willen zo snel mogelijk terug naar huis. Als de crisis blijft aanhouden, zullen de bevoegde diensten verder werk maken van integratie en worden de vluchtelingen toegeleid naar de gewone woningmarkt.

Gastgezinnen kunnen op Hoplr een oproep plaatsen om zo in contact te komen met gastgezinnen uit hun buurt. We mogen geen persoonsgegevens delen omwille van de wet van de privacy.

Dit kan niet via de gemeente, maar wel via Pleegzorg. Via deze link kunt u zich kandidaat stellen als pleegouder voor niet-begeleide minderjarigen. Als er in uw buurt een tijdelijke thuis wordt gezocht uit Oekraïne, zullen de medewerkers van Pleegzorg samen met u de mogelijkheden bekijken.

Als een vluchteling dit statuut krijgt, hebben ze toegang tot alle rechten van een vreemdeling in wettig verblijf: toelating tot de arbeidsmarkt, toegang tot maatschappelijke dienstverlening, ... Kinderen kunnen ook school lopen.

Dit gebeurt via de normale procedure ‘Onderdanen van derde landen’. Alle info hierover vindt u terug op de website van Vreemdelingenzaken.

Oekraïense vluchtelingen die in onze gemeente verblijven, hebben recht op een 10-rittenkaart als ze nog niet in het bezit zijn van een rijksregisternummer en zich moeten verplaatsen naar Brussel in functie van hun inschrijving. Vanaf het moment dat de vluchteling beschikt over een rijksregisternummer en een leefloon ontvangt, wordt er een busabonnement voor een jaar aangevraagd. De betaling van het abonnement wordt vooraf betaald door het ocmw en nadien ingehouden op het leefloon.

Men kan terecht bij het CAW.

Op vrijdag 1 april wordt er tussen 10 en 12 uur een welkomstsessie Nederlandse taal gegeven in het administratief centrum, lokaal één.3 (Handelslei 167). Na deze sessie worden verdere lessen ingepland.

Op geregelde tijdstippen worden er nieuwe lessenreeksen gestart, afhankelijk van het aantal vluchtelingen dat in onze gemeente aankomen.

 • Ziekteverzekering, de aansluiting bij een mutualiteit is verplicht.
 • Als gastgezin is een melding van de aanwezigheid van vluchtelingen ‘onder uw dak’ aan de verzekeringsmaatschappij voldoende.
 • De autoverzekering en brandverzekering voor huurders zijn verplicht.
 • Aan te raden: familiale verzekering.

veel gestelde vragen voor buddy's

 • wegwijs maken in onze gemeente
 • post, winkel, bank, …
 • activiteiten en hobby’s
 • wegwijs maken in de administratie
 • helpen bij het maken van afspraken
 • sociale contacten bevorderen
 • Zelf te bepalen, met een minimum aan een contact per week (fysiek, whatsapp, …).
 • Afhankelijk van de noden/interesses van de vluchteling.
 • Google translate werkt heel goed. Ook onze diensten werken hier mee.
 • ‘Luister en leer’ is een taalprogramma dat gratis beschikbaar is voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Om kennis te maken met de Nederlandse taal; alleen of met een vrijwilliger / docent.
 • dienst maatschappelijk welzijn
 • collega buddy’s

Als de vluchteling in het bezit is van een A-kaart (verblijfskaart voor niet-Europese burgers met een beperkt verblijfsrecht) kunt een bankrekening openen. U kiest zelf een bank.

Dit is een prioriteit!! Van zodra er een rijksregisternummer gekend is kan de ziekteverzekering opgestart worden. CAW kan u hierbij helpen.

 • Als de vluchteling nog niet in het bezit is van een A-kaart, kunt u een oplaadkaartje bestellen.
 • Een abonnement is mogelijk van zodra de vluchteling in het bezit is van de A-kaart

Er worden geen betalende acties verwacht. Er is dan ook geen tussenkomst voorzien vanuit gemeente of ocmw.

In de collectieve opvang in de Kerkhoflei kunt u terecht voor gratis kleding, huisraad, grote en kleine spullen. Indien er andere behoeften zijn, kunnen we een gerichte oproep uitsturen.

 • U kunt de vluchteling begeleiden bij de inschrijving in een sportclub of een vereniging. De inschrijvingskosten worden betaald door de vluchteling zelf (gedeeltelijke terugbetaling door mutualiteit cfr onze Belgische werking).
 • Voor kinderkampen kan er financiële ondersteuning via ocmw gevraagd worden. 
 • Voor uitstapjes kunt u kijken bij Rap op Stap.

Elke vluchteling heeft een persoonlijke maatschappelijk assistent die u na afspraak of telefonisch of per mail kan helpen bij uw vragen:

U kunt steeds terecht bij onze dienst maatschappelijk welzijn of bij het CAW.

Als de vluchteling in het bezit is van zijn/haar verblijfsvergunning (A-kaart) mogen ze werken.

U kunt kijken voor arbeidstrajectbegeleiding van onze sociale dienst of op de website van VDAB.

 

Dit is vrij te kiezen. Hiervoor neemt u rechtstreeks contact op met de directie van de school.

U kunt abonnementen en tickets aanvragen via de maatschappelijk assistent van uw vluchteling.

nieuws over dit thema