snel meer nieuws over zomerkampen, speelpleinwerking, ...

JEUGD – Voor onze kinderen is er goed nieuws: jeugdkampen en het speelplein mogen doorgaan, onder strikte voorwaarden. 

Zo moet er gewerkt worden met ‘contactbubbels’ van maximum 50 personen. Binnen deze ‘bubbel’ gelden dan de afstandsregels niet. Sommige activiteiten moeten aangepast worden om de risico’s te beperken. Over sportkampen is er op dit moment nog geen officieel besluit.

snel meer nieuws

Onze afdeling vrije tijd is nu druk in de weer om, rekening houdend met de nieuwe voorschriften, een tof zomeraanbod te leveren. Houdt onze nieuwsbrief, website en Facebookpagina in de gaten voor meer informatie over inschrijving en maatregelen!

hou hier alvast rekening mee

Omdat er in de ‘contactbubbels’ geen afstandsregels gelden, zal dit een effect hebben op de hele zomerplanning van uw kind(eren). Door de regel van de ‘contactbubbel’, mag uw kind maar één en dezelfde contactbubbel per week hebben. Voorbeeld: als uw kind in de eerste week van juli naar het speelplein komt, kan het die week geen andere activiteiten doen. Niet binnen onze zomerwerking, maar ook niet elders. Anders worden er teveel bubbels gecreëerd en wordt het risico op een besmetting groter. Als u uw kind binnenkort inschrijft voor onze zomerwerking, houdt u hier best rekening mee.