Sint-Teunisplein ter beschikking voor uitzending EK voetbal in 2020

Hebt u een organisatietalent en brengt u graag mensen samen? Misschien kunt u dan volgende zomer de Zoerselaars het EK voetbal samen laten beleven.

We willen in 2020 het Sint-Teunisplein (om veiligheidsredenen komen andere locaties niet in aanmerking) ter beschikking stellen voor de uitzending van het EK voetbal. U kunt zich kandidaat als organisator van dit supportersfeest.

voorwaarden

 • U zendt de openingswedstrijd, alle matchen van de Belgen, de halve finales en de finale op groot scherm uit.
 • De uitzendingen zijn gratis toegankelijk en richten zich naar een breed publiek.
 • Alle randactiviteiten eindigen uiterlijk twee uur na het einde van de match en uiterlijk om 24 uur.
 • U betrekt lokale verenigingen bij de organisatie van de voetbalavonden / -namiddagen.
 • U houdt zich aan alle wettelijke bepalingen rond tewerkstelling van vrijwilligers, SABAM, BTW-verplichtingen …
 • U verbindt zich ertoe om een veiligheidsplan in te dienen. U volgt strikt de richtlijnen van het bestuur en de veiligheidsdiensten op.
 • U voorziet voldoende (bijkomende) parkeerplaatsen voor fietsers en automobilisten.
 • U levert de nodige inspanningen om tot een afvalarm evenement te komen.
 • U beschikt over een ondernemingsnummer en/of bent een erkende Zoerselse vereniging.
 • U hebt liefst al ervaring met soortgelijke evenementen.
 • U staat in voor alle nutsvoorzieningen (met uitzondering van een paddenstoel op het St.-Teunisplein, wat voorzien is door het bestuur).

kandidaat stellen

Dien uiterlijk op 30 september een beknopt aanvraagdossier in bij het secretariaat van ons administratief centrum (zie gegevens in contactblok), ter attentie van Vera Janssen.

De tijdig ontvangen én ontvankelijke kandidaturen (volledig, niet in strijd met de in het decreet over het lokaal bestuur geformuleerde onverenigbaarheden …) worden door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld.

In uw aanvraagdossier neemt u volgende elementen op:

 • uw naam, adres en ondernemingsnummer;
 • een schriftelijke bevestiging dat u zich akkoord verklaart met bovenstaande voorwaarden;
 • op welke wijze u de lokale leefgemeenschap/buurt wilt betrekken bij de uitzendingen;
 • welke relevante ervaring u hebt met het organiseren van evenementen;
 • op welke manier u de avonden op een milieuvriendelijke manier kunt organiseren.