richt het dorpsplein van Halle mee in!

Een dorpsplein wel of niet herinrichten en hoe herinrichten vraagt overleg met verschillende belangengroepen. Samen met alle betrokkenen - en dus ook met u - willen we bekijken wat er realiseerbaar, haalbaar … is.

Voor het uittekenen van een globaal voorstel roept het gemeentebestuur een verruimde werkgroep in het leven. In die werkgroep voorzien we sowieso plaats voor politieke vertegenwoordigers, verenigingen die vaak van het plein gebruikmaken, de middenstand, de actiegroep OverHal en de gemeentelijke basisschool Pierenbos. Daarnaast willen we graag de werkgroep uitbreiden met geïnteresseerde én gemotiveerde inwoners, bij voorkeur uit de deelgemeente Halle.

kandidaat stellen

Kunt u, vanaf dit najaar, een beperkte periode in uw agenda vrijmaken om deel te nemen aan de werkgroep ‘dorpsplein Halle’? Wilt u betrokken worden bij de uitwerking van een gedragen plan voor het dorpsplein? Dan bent u diegene die we zoeken.

Bezorg ons, vóór 16 september, uw kandidatuur met een motivatie waarom u de geknipte persoon bent om hieraan mee te werken.
Dit doet u per:
- brief naar dienst secretariaat, gemeente & ocmw Zoersel, Handelslei 167
- mail naar katrin.janssen@zoersel.be.
Begin oktober hoort u van ons of u geselecteerd bent.
De verruimde werkgroep start half oktober. Het aantal bijeenkomsten en het moment waarop de werkgroep samenkomt, wordt in onderling overleg met de deelnemers bekeken.