renovatiewerken pastorij Halle voltooid

Met de start van het nieuwe jaar kon de parochie opnieuw haar intrek nemen in het pastorijgebouw in Halle. De pastorij is een gemeentelijk gebouw dat al geruime tijd gebruikt wordt door de parochie Sint-Martinus. Het mooie erfgoedgebouw kreeg een grondige renovatie, die deels mee gefinancierd werd door het dekenaat. De aangebouwde nieuwe dorpszaal Halle Luja werd vorig jaar in oktober al feestelijk ingehuldigd.

afspraken tussen gemeente en parochie

In oktober 2022 keurde de gemeenteraad een concessieovereenkomst goed, waarin goede afspraken werden gemaakt met de parochie om een duurzaam beheer van de mooie pastorij te verzekeren en tegelijkertijd hun werking te kunnen verderzetten. Zo gaat er bijvoorbeeld de vergadering van de kerkraad door.

zaal en pastorij reserveren

Ook lokale verenigingen kunnen gebruik maken van de pastorij mits toestemming van de parochie. Zelfs een gekoppelde verhuring van de pastorij mét zaal Halle Luja wordt hierdoor mogelijk. Neem hiervoor zowel contact op met onze dienst evenementen (online de zaal reserveren) als met de parochie via e-mail naar st.martinus.zoersel@parochies.kerknet.be.