Red de voorvechters! | 11.11.11

11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering. Dit jaar gaat de campagne naar het hart van die bestaansreden en zet ze ‘changemakers’ (of voorvechters) wereldwijd op een voetstuk.

Het gaat dan om mensen of organisaties die streven naar verandering, naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Het veranderingsproces dat zij op gang brengen, geeft meteen ook hoop op een betere toekomst. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Net daarom zijn deze voorvechters belangrijker dan ooit. 11.11.11 wil deze krachtige bewegingen en de mensen die hen sterk maken dit jaar extra in de schijnwerpers zetten.

Onder meer deze mensen strijden voor een duurzame en leefbare toekomst:

  • Passy verdedigt met haar organisatie Aidprofen vrouwenrechten in Congo.
  • Red is met ICSC pleitbezorger voor een doortastend klimaatbeleid in de Filipijnen en wereldwijd.
  • Met Radio Maendeleo geeft Thaïs Congolezen een stem.
  • Esperanza strijdt met Acción Ecológica tegen petroleumontginning in de Amazone.
  • Awad geeft met Totol Syriërs weer een toekomstperspectief in het verwoeste Raqqa.

Lees hun verhaal op www.11.be/changemakers.

Wat doet Zoersel?

Ook in onze gemeente zijn er, zoals steeds, verschillende acties ten voordele van 11.11.11:

  • Zo schrijven we alle Zoerselse handelaars aan en vragen hen om een financieel duwtje in de rug.
  • Ook u kunt - letterlijk - uw duit in het zakje doen. Op 9 en 10 november vindt u immers infodozen en/of collectebussen in onze kerken en bij heel wat handelaars. Ook onze jeugdverenigingen en tal van vrijwilligers gaan op pad om huis-aan-huis om uw steun te vragen.
  • Zaterdag 9 november komt u meer te weten over de campagne in de infostand (10 tot 12 uur) in de bibliotheek van Halle.

U kunt de campagne uiteraard ook steunen door een bijdrage te storten op BE30 0000 0000 1111 of via www.11.be/steunen. BEDANKT!