processierupsenseizoen is weer in aantocht

WEES OP TIJD – We brachten u al eerder op de hoogte van de wijzigingen in verband met de bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente zal enkel de bestrijding van de rups tegengaan op het openbaar domein. U zult zelf voor de bestrijding op privé-domein actie moeten ondernemen.

voorbereiding op de zomer

Momenteel bevinden we ons in een onzekere periode. Hoe lang zullen de coronamaatregelen nog duren? Mogen we deze zomer op reis? Uiteraard hopen we dat u deze zomer op reis kunt, maar we moeten ook realistisch zijn. De kans dat u deze zomer in eigen land of tuin doorbrengt, is reëel. Dan hebt u liever niet dat de eikenprocessierups ook in uw tuin op vakantie is.

De processierups bestrijden vooraleer ze nesten maken is niet mogelijk. In deze fase hebben de rupsen haren maar nog geen brandharen. Vanaf half mei gaan de eikenprocessierups naar het volgende stadium en zullen ze nesten maken. In deze fase kunnen ze voor hinder zorgen omwille van hun brandharen. Hou daarom uw bomen goed in het oog. Van zodra u iets opmerkt, kunt u een boomverzorger of aannemer contacteren om deze vervelende beestjes te lijf te gaan. Een overzicht van aannemers in de provincie Antwerpen vindt u terug op onze website.

meldpunt

Hebt u last van de processierups op uw domein? Dan kunt u dit nest registreren op de website van de provincie Antwerpen. Zo helpt u mee met het in kaart brengen van alle nesten en kan de provincie onze gemeente mee ondersteunen in de bestrijding hiervan.