permanente fietsexamenroutes in Zoersel

Sinds 2019 neemt onze gemeente, in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, deel aan het project Verkeersveilige Gemeente van de provincie Antwerpen. In dit project streven we naar een beter lokaal verkeersveiligheidsbeleid. En het doel is ambitieus: nul verkeersdoden in de ganse provincie tegen 2030.

de vijf E’s

Het project Verkeersveilige Gemeente steunt op vijf belangrijke pijlers, de vijf E’s.

  • beleid en organisatie (engagement);
  • educatie en communicatie (education);
  • infrastructuur (engineering);
  • handhaving (enforcement);
  • monitoring en evaluatie (evaluation).

In het kader van de leerplannen, moeten alle leerlingen van het zesde leerjaar van de Zoerselse basisscholen elk jaar een fietsexamen afleggen langs een bepaalde route. Dit past binnen de tweede pijler, educatie en communicatie, van het project Verkeersveilige Gemeente. Deze route wordt vanaf deze week permanent aangeduid met bordjes.

fietsexamenroutes

In samenspraak met alle basisscholen in onze gemeente werden twee fietsexamenroutes uitgetekend van elk ongeveer tien kilometer. Eén fietsroute volgt een traject in deelgemeente Zoersel, de andere route cirkelt door zowel deelgemeenten St.-Antonius als Halle. In beide routes kunnen een aantal basisvaardigheden geoefend worden, zoals rechts op de rijbaan fietsen, rechts en links afslaan, langs een hindernis fietsen, voorrang verlenen en de rijweg oversteken.

Dankzij de permanente bordjes kunnen kinderen ook buiten de schooluren met hun ouders de examenroutes oefenen en zo meewerken aan een beter verkeersinzicht en een verkeersveilige gemeente.