parkeerplaatsen voor fietsers

FIETSHAVENS – Het gemeentebestuur ijvert mee voor het gebruik van de fiets en zet in op de kwaliteit van de omgeving van winkels, horeca, dienstverlenende instanties … Het is immers belangrijk dat deze veilig bereikbaar zijn voor fietsers. Vanaf 1 september worden er acht fietshavens geplaatst in Sint-Antonius.

ruimtebesparing

Het is belangrijk dat uw stalen ros een parkeerplek krijgt wanneer u al fietsend gaat winkelen. Het ruimtebeslag in onze dorpskern zal er helemaal anders uitzien, als hier meer en meer wordt op ingezet. Sta maar eens stil bij volgende vergelijking: één autoparkeerplaats = tien fietsparkeerplaatsen.

Handelslei – Kapellei

Het is niet altijd evident om uw fiets te parkeren. Zeer weinig winkeliers hebben een fietsenrek of plaats om er één te plaatsen. Daarom zullen er vanaf 1 september op acht locaties op de Handelslei en Kapellei in het dorpscentrum van Sint-Antonius – op de parkeerstrook – fietsenrekken worden geplaatst, geschikt voor vier fietsen en vooral bedoeld voor het kortparkeren van fietsen. Zo verbeteren we de voorzieningen voor het cliënteel dat op een duurzame manier gaat fietsen, een belangrijk streefdoel in ons ambitieuze klimaatplan. Lees alles over dit klimaatplan in ons ZOERSELmagazine van augustus (pagina 4 en 5).

De locaties van deze fietshavens werden in samenspraak met de lokale middenstandsvereniging en de lokale afdeling van de Fietsersbond bepaald.