oproep voor organisatie parkavonden 2020, 2021 en 2022

Beschikt u over het nodige talent om de traditionele Zoerselse parkavonden in Halle te organiseren? Weet u daarbij dan ook de Zoerselse leefgemeenschap te betrekken? Dan zijn wij op zoek naar u!

voorwaarden

In juli en augustus (2020, 2021 en 2022) richt u in het gemeentepark van Halle minimaal vier en maximaal acht concerten in.

 • De concerten zijn gratis toegankelijk en richten zich naar een breed publiek.
 • Op verzoek organiseert u één concert in samenwerking met de culturele raad (werkgroep 11-juli viering), die daarvoor financiële ondersteuning biedt.
 • U organiseert één concert in samenwerking met Derdewereldraad Zoersel, die daarvoor financiële ondersteuning biedt. Tijdens dat concert verkoopt u fairtradeproducten.
 • Alle concerten eindigen uiterlijk om 23.30 uur. Er worden geen ‘na-concerten’ in een tent of het Koetshuis toegelaten.
 • U betrekt lokale verenigingen bij de organisatie van de parkavonden.
 • U houdt zich aan alle wettelijke bepalingen rond tewerkstelling van vrijwilligers, SABAM, BTW-verplichtingen …
 • U verbindt zich ertoe om een veiligheidsplan in te dienen.
 • U beschikt over een ondernemingsnummer.

kandidaat stellen

Dien uiterlijk op 15 oktober een beknopt aanvraagdossier in bij onze dienst cultuur (zie gegevens in contactblok).

De tijdig ontvangen én ontvankelijke kandidaturen (volledig, niet in strijd met de in het decreet over het lokaal bestuur geformuleerde onverenigbaarheden …) worden door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld.

In uw aanvraagdossier neemt u volgende elementen op:

 • uw naam, adres en ondernemingsnummer;
 • een schriftelijke bevestiging dat u zich akkoord verklaart met bovenstaande voorwaarden;
 • de richting waarin u het programma wilt uitwerken;
 • op welke wijze u lokale verenigingen wilt betrekken;
 • welke relevante ervaring u hebt met het organiseren van evenementen;
 • op welke manieren u:
  • de hinder voor de omwonenden wilt beperken;
  • het evenement op een milieuvriendelijke manier kunt organiseren.