ophokplicht voor pluimvee

Vorige week werd in Oostende het vogelgriepvirus vastgesteld bij drie wilde vogels. Het FAVV besliste om extra preventieve maatregelen in te voeren. Bent u pluimveehouder, professioneel of particulier, dan moet u verplicht uw dieren binnenzetten of afschermen.

wat u moet doen

Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook als u bijvoorbeeld een aantal kippen houdt voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen uw dieren en wilde vogels die het virus mogelijk kunnen overdragen. Plaats de voeder- en drinkbak binnen of – als dit niet mogelijk is – scherm dan het buitenhok af met netten.

wat is het vogelgriepvirus

Aviaire influenza of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Een besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest.

Het vogelgriepvirus is niet schadelijk voor de mens. Vlees en eieren van pluimvee kunnen nog steeds gegeten worden.