opgepast voor valse contactonderzoekers

FRAUDEURS – Op 11 mei startte de Vlaamse overheid met telefonische contactopsporing om in kaart te brengen wie er besmet is met het coronavirus én met wie deze persoon allemaal in contact is gekomen. Helaas maken ook fraudeurs hier gebruik van.

Een contactonderzoeker zal enkel en alleen via het vaste nummer 02 214 19 19 met u contact opnemen. Als dit via sms gebeurt, krijgt u een bericht van het nummer 8811.

hier houdt u rekening mee

Als u wordt opgebeld als patiënt, dan heeft de contactonderzoeker reeds uw naam, telefoonnummer en geboortedatum gekregen van uw huisarts, en zal het telefoontje kort na de COVID-19-test gebeuren. De vragen die gesteld worden aan u zullen over de periode van twee dagen voor uw ziekteklachten gaan, tot het moment waarop u in isolatie bent gegaan.

Als u wordt opgebeld omdat u contact hebt gehad met een besmet persoon, dan krijgt u NIET de vraag met wie u allemaal contact hebt gehad en al zeker niet de vraag om uw bankgegevens te delen of te melden wanneer u thuis bent. De contactonderzoeker zal mogelijk wel naar uw rijksregisternummer vragen om een attest uit te kunnen schrijven dat u niet kunt gaan werken.

wees voorzichtig

Hou dus rekening met bovenstaande gegevens en wees voorzichtig met het delen van gevoelige informatie. Vindt u de vragen toch raar en herkent u het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Als u denkt te maken te hebben met fraudeurs, neem dan onmiddellijk contact op met de politie.