op bezoek bij 80-plussers

Een fantastische ploeg vrijwilligers trekt er deze en de komende twee maanden op uit om alle 80-plussers in onze gemeente, die nog thuis of in een assistentiewoning wonen, een bezoekje te brengen.

Hun bezoek kadert in de actie ‘wij weten elkaar wonen’, die in 2004 in het leven werd geroepen door de seniorenraad en het gemeentebestuur. De bedoeling is om via deze weg een eventuele zorgnood of vereenzaming bij deze senioren tijdig op te merken en te signaleren bij onze sociale dienst. Gelukkig zijn veel van onze 80-plussers nog gezond en actief, maar sommigen hebben extra zorg nodig of lopen het risico op vereenzaming. Het is uitermate belangrijk dat we hen niet vergeten.

niet met lege handen

De vrijwilligers van Ziekenzorg, Gezinsbond, Okra, wijkraden en de seniorenraad gaan uiteraard niet met lege handen langs, maar nemen koekjes mee, speciaal voor deze actie gemaakt door de bewoners van Monnikenheide. Op die manier krijgen de 80-plussers de extra aandacht die ze verdienen - in de vorm van een gezellige babbel en een attentie - én kunnen we bovendien sociaal isolement en vereenzaming van onze senioren tegengaan.