nog steeds ophokplicht voor pluimvee

Om de uitbraak van de vogelgriep tegen te gaan werd er op 15 november 2020, op advies van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), een algemene ophokplicht voor pluimvee ingericht. We herinneren u eraan dat deze maatregel nog steeds geldt.

binnenblijven of afschermen

Als houder van pluimvee moet u uw dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook als u bijvoorbeeld een aantal kippen houdt voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen uw dieren en wilde vogels die het virus mogelijk kunnen overdragen. Plaats de voeder- en drinkbak binnen of – als dit niet mogelijk is – scherm dan het buitenhok af met netten.

meldpunt dode vogels

Als u in het wild een dode vogel aantreft, kunt u dit melden via het gratis nummer T 0800 99 777. Zo kan het FAVV eventueel een onderzoek opstarten naar vogelgriep. Om de verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, raakt u de vogel best niet aan. 

Meer informatie over de ophokplicht vindt u op de website van het FAVV.