nieuwe start voor domein De Welvaart

De gemeenteraad besliste recent om de recreatiezone van ‘Domein De Welvaart’ aan te kopen. Ondanks alle inspanningen van de voorbije jaren werd immers geen geschikte koper gevonden. De zone wordt na de aankoop ‘in concessie’ gegeven aan Natuurpunt vzw. Bedoeling is om het terrein te herstellen en er (o.a.) opnieuw jeugdkampen te organiseren.

Domein De Welvaart ligt aan de rand van het Molenbos, tussen de Emiel Vermeulenstraat en de Raymond Delbekestraat in Sint-Antonius. U kunt er het best geraken via de begraafplaats van Sint-Antonius, aan de Emiel Vermeulenstraat. Het domein is 14,5 hectare groot en bestaat voor 12 hectare uit bos. Het resterende deel (2,5 hectare) ligt in een recreatiezone en omvat een gebouw en een open terrein.

een vleugje geschiedenis

Sinds 1972 was het domein eigendom van de vroegere gemeente Borgerhout en later van de stad Antwerpen. Het deed onder meer dienst als sport- en recreatiecentrum, kweekterrein voor de gemeentelijke aanplantingsdienst van Borgerhout, vakantieverblijf (kampen) voor Antwerpse kinderen ...

Omdat de gebouwen in 2005 leeg kwamen te staan en we het gebied wilden beschermen tegen verwaarlozing of een belastende recreatieve invulling, kocht Kempens Landschap in 2006 het bosgedeelte (met 10 % bijdrage vanuit de gemeente) en intercommunale IGEAN verwierf (in opdracht van de gemeente) de gebouwen en het resterende gedeelte in de recreatiezone. In 2010 werd de conciërgewoning gesloopt omdat ze te bouwvallig en gevaarlijk was.

GRUP en bosbeheerplan

In 2012 maakte de Vlaamse overheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) op voor het gebied waarvan ook domein De Welvaart deel uitmaakt. De opmaak van dat GRUP zorgde voor duidelijkheid qua mogelijkheden in de recreatiezone van De Welvaart.

Zo is de organisatie van, jeugdkampen en activiteiten zoals milieu- en natuureducatie er toegelaten. Een groot golfterrein of pretpark creëren, mag er niet. Voor het bosgebied werd in 2013 dan weer een bosbeheerplan opgemaakt. Daarin werd de toekomstvisie van het bos vastgelegd en zijn de verschillende beheermaatregelen opgelijst. 

spelen in het groen

Voor de gebouwen en de bijhorende recreatiezone was IGEAN al jaren op zoek naar een koper die het domein een nieuwe toekomst - die past binnen het GRUP - zou geven. Helaas voldeed geen enkel voorstel aan het GRUP of de verwachtingen van het bestuur.

Omdat het terrein over zoveel kwaliteiten beschikt, besliste de gemeenteraad nu om de zone zelf aan te kopen. In een latere fase wordt het gebied in concessie gegeven aan Natuurpunt vzw, die zal instaan voor het toekomstige beheer van de zone. In de toekomst zullen ook de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en scoutsgroep Kris Kras Akabé er hun nieuwe onderkomen krijgen.

Voor het zover is, staan er nog serieuze renovatiewerken op het programma. Net voor de winter werden al enkele dringende herstellingswerken uitgevoerd, maar binnenkort volgt de echte uitdaging; De Welvaart in al z’n glorie herstellen en het opnieuw mogelijk maken om er jeugdkampen en/of bosklassen te organiseren.