nieuw brandveiligheidsreglement voor publiek toegankelijke inrichtingen

Dinsdag keurde de Zoerselse gemeenteraad het nieuwe brandveiligheidsreglement voor publiek toegankelijke inrichtingen goed. Dit reglement - bestemd voor horeca, winkels, jeugdhuizen, feestzalen … - geldt intussen ook al in 19 andere gemeenten van Brandweer Zone Rand. “Inhoudelijk wijzigt er weinig. Was een zaak veilig? Dan blijft ze ook nu veilig”, vertelt kapitein Danny van Oeckel van Brandweer Zone Rand. “Het nieuwe reglement schept vooral duidelijkheid en uniformiteit.”

één brandweerzone, één reglement

“Brandweer Zone Rand telt 21 gemeenten die de Belgische regels elk op hun eigen manier hadden uitgewerkt”, vertelt kapitein van Oeckel. “Dat was verwarrend voor eigenaars en uitbaters én bovendien lastig voor de brandweer, die op basis van verschillende regels telkens een ander advies moest geven. Wat in de ene gemeente niet kon, was net over de grens in een buurgemeente soms wel toegelaten. Met één reglement willen we enerzijds een gelijke bescherming voor alle inwoners van Brandweer Zone Rand en willen we anderzijds duidelijk maken wat uitbaters moeten doen voor een goede brandveiligheid.”

doe de zelftest

Aan welke veiligheidsregels uw zaak precies moet voldoen, hangt vooral van het aantal toegelaten bezoekers af. Als uw zaak tot nu toe brandveilig was, blijft ze dat ook. Wilt u dit als uitbater toch even dubbelchecken? Dan kunt u via de online zelftest op www.ikcheckmijnzaak.be snel zien of u in regel bent. Na de test ontvangt u een duidelijk overzicht van de te nemen actiepunten én kunt u, indien gewenst, een brandweercontrole aanvragen voor advies op maat. Belangrijk: de test is anoniem en zal niet leiden tot plotse controles.

geen haast, wél veilig

Is uw zaak (nog) niet in orde? Dan heeft u nog tien jaar tijd om alles in orde te brengen. Gebeurt er in tussentijd een verbouwing, een herinrichting, een herbestemming of een andere aanpassing? Of koopt u een zaak over? Dan heeft u een half jaar tijd om een stappenplan voor te stellen waarmee u in maximum vijf jaar de zaak in orde brengt. Zo krijgt u voldoende tijd en financiële ruimte, zonder in te boeten aan brandveiligheid.

Kapitein van Oeckel deelt tot slot nog graag een gouden tip voor uitbaters: “Vraag brandpreventieadvies aan bij Brandweer Zone Rand vóór u een zaak aanpast of koopt. Dat kan via www.brandweerzonerand.be.”