natuurherstel Delfte Beek

Provincie Antwerpen wil een stuk van de Delfte Beek (op grondgebied Zoersel, Pulderbos en Vorselaar) hermeanderen. De twee hoofddoelstellingen zijn de vernatting van de beekvallei en het verbeteren van het leefgebied van de rivierdonderpad en de beekprik.

betere levenskansen

De Delfte Beek werd in het verleden rechtgetrokken in sommige gebieden en vrij diep ingesneden, waardoor het waterpeil altijd diep stond en de vallei verdroogde. Met de ingrepen, zoals het aanbrengen van onder andere dood hout, wil de provincie meer variatie creëren in stroming, diepte en bodemstructuur. Ideale omstandigheden waardoor deze inwoners van de Delfte Beek weer volop kunnen gedijen.

fasering van de werken

Om de werken mogelijk te maken, moeten enkele bomen gekapt worden. Het traject werd zodanig gekozen dat enkel de minst waardevolle bomen zullen verdwijnen. Op 18 en 25 september worden enkele noodzakelijke kapwerken uitgevoerd.

De datum van de eigenlijke ingrepen wordt in samenspraak met de aannemer bepaald. Er komt ook een nieuwe wandelbrug over het nieuwe stukje waterloop, om ervoor te zorgen dat het bestaande wandelpad bruikbaar blijft.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een Vlaamse projectsubsidie Natte Natuur - Blue Deal.