mobiliteitsplan | laatste rechte lijn

Door corona liep de opmaak van het Zoerselse mobiliteitsplan een beetje vertraging op, maar nu zitten we in de laatste rechte lijn. Op 21 oktober stellen we het ontwerp van het mobiliteitsplan aan u voor en kunt u uw mening geven. Let op: schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

Zoals u misschien weet, zijn we begin vorig jaar gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor onze gemeente. De opmaak van dit plan verloopt in drie fasen.

eerste fase

Net voor de zomervakantie van 2019 werd de eerste fase afgerond. Tijdens deze fase hebben we, samen met enkele deskundigen en verschillende betrokkenen (fietsersbond, buurgemeenten, politieke fracties …) de huidige mobiliteitsstromen in kaart gebracht en onderzocht waar de voornaamste knelpunten zich bevinden. Daarna werd ook om uw inbreng gevraagd. Tijdens drie participatiemomenten, één in elke deelgemeente, ontvingen we heel wat informatie. De verkenningsnota en inbreng van de bewoners kunt u raadplegen op onze website.

tweede fase

Na de zomervakantie ging fase 2 van start, waarbij de belangrijkste problemen in detail onderzocht werden. Vervolgens werden ook de mogelijke oplossingen uitgedacht en wat de voor- en nadelen waren van elke oplossing. Op basis van deze informatie werden er drie scenario’s ontwikkeld. Het ‘nulscenario’ beschrijft wat er gebeurt als we op de huidige weg verdergaan, zonder al te veel wijzigingen. Naast het ‘nulscenario’ ontwikkelden we twee alternatieve scenario’s, waarbij we ambitieus inzetten op vlak van duurzame mobiliteit. Tijdens een tweede participatiemoment werd het onderzoek en de scenario’s toegelicht. U kreeg hierbij de kans om vragen te stellen en suggesties te formuleren.

laatste participatiemoment tijdens derde fase

In de derde en laatste fase kozen we voor het ‘scenario duurzame mobiliteit’ en maakten we het ontwerp van het mobiliteitsplan op. U kunt het plan voorstellen als een pakket goed samenhangende en concrete maatregelen die op korte en middellange termijn voor voelbare verbeteringen moeten zorgen.

Ook in deze fase voorzien we een moment waarop u uw mening kunt geven. Zo zullen we u vragen om mee na te denken over welke soortmaatregelen als eerste moeten worden uitgevoerd.

We nodigen u graag uit op het laatste participatiemoment op 21 oktober om 20 uur in de Kapel (Handelslei 167). Omdat er maar een beperkt aantal plekken zullen zijn (wegens corona), is vooraf inschrijven via mobiliteit@zoersel.be of T 03 2980 9 12 noodzakelijk.