in memoriam Mario Verbeek

Op zaterdag 6 november overleed ereraadslid Mario Verbeek op 91-jarige leeftijd. Mario was destijds medeoprichter van Vlaams Blok Zoersel (later Vlaams Belang). Hij zetelde in de gemeenteraad van januari 1995 tot en met december 2012 en was dus achttien jaar actief als raadslid. In september 2014 kreeg hij dan ook de titel van ereraadslid toegekend.

Mario Verbeek was gewestbeheerder in Congo en nadien leidinggevende in een internationaal bedrijf. Pas nadien stapte hij in de politiek en was hij in drie gemeenten (Zoersel, Schilde en Zandhoven) medeoprichter van de partij Vlaams Blok (later Vlaams Belang). Hij was dan ook de drijvende kracht in de regio Voorkempen. Handelen in het belang van de gemeenschap en het welzijn van de burger waren zijn drijfveren om aan politiek te doen. Het behoud van groen in de gemeente en de ontwikkelingssamenwerkingsinitiatieven die door Zoerselaars geleid werden, droeg hij een warm hart toe.

Wij, het bestuur en het personeel van gemeente & ocmw Zoersel, bieden de familie onze oprechte deelneming aan.