meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

Het meerjarenplan 2020-2025, van zowel gemeente als ocmw, werd afgelopen dinsdag door de gemeenteraad goedgekeurd. In dat plan staat neergeschreven wat coalitiepartners N-VA, Open Vld en Groen de komende jaren willen uitvoeren. Ze geven aan welke doelstellingen ze willen realiseren binnen de financiële mogelijkheden.  

Dit zijn alvast de zes beleidsdoelstellingen, met een greep uit de daaraan gekoppelde actieplannen:

  • Zoersel pakt het mobiliteitsprobleem aan, voor een veilige en vlotte mobiliteit.

We passen het STOP-principe toe: eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en dan privé-vervoer. Daarnaast investeren we in schoolomgevingen en in deelwagens om het autogebruik te verminderen.

  • Wij bouwen aan een veilige leefomgeving waar wonen, natuur, milieu en recreatie harmonisch samengaan.

Hoofdbrok hierbij is het uitwerken en uitvoeren van het klimaatactieplan om onze CO2-uitstoot te verminderen met 40 procent tegen 2030. Waar het mogelijk is, zullen we ons patrimonium vergroenen en ontharden. We zorgen voor de bouw van sociale woningen en plannen duurzame projecten voor toekomstgericht wonen. Dit past in een bredere visie over het ruimtelijke beleid, op maat van Zoersel.

  • Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

We willen dat onze inwoners zich volop kunnen uitleven: we investeren in buiten sporten en voldoende ruimte voor spelende kinderen. Onze verenigingen steunen we op verschillende vlakken: we bouwen nieuwe lokalen (bijvoorbeeld dorpszaal Halle), we zoeken naar oplossingen voor onderdak van onze verenigingen, we promoten hun activiteiten en ondersteunen hen qua logistiek.

  • Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: via participatie brengen we de stem van de burger binnen, door een duurzaam personeelsbeleid bouwen we aan een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de financiële mogelijkheden. Door te investeren in digitalisering optimaliseren we onze dienstverlening en interne werking.

We digitaliseren onze dienstverlening door te investeren in verschillende softwaretoepassingen. Het e-loket van burgerzaken is de eerste stap om klantvriendelijker en efficiënter te werken. We communiceren transparant en op maat van onze doelgroepen over het beleid en onze dienstverlening. Waar mogelijk betrekken we de nodige belanghebbenden.

  • Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en aanzet tot levenslang leren. Zoersel zorg(t) voor iedereen.

We hebben oog voor mensen met een kwetsbaarheid en zorgen ervoor dat ze maximaal kunnen participeren in de maatschappij. We brengen de nodige zorg zo dicht mogelijk bij de mensen thuis: laagdrempelig en op maat. Verder blijven we inzetten op kwaliteitsvol onderwijs.

  • We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en gebouwen op een duurzame manier. Door een doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we Zoersel zijn unieke belevingswaarde.

De speerpunten voor deze beleidsdoelstellingen liggen in het verduurzamen van ons patrimonium (circulaire economie, vergroenen van begraafplaatsen) en in het vernieuwen van de wegen in verschillende zones. Daarnaast investeren we in schone waterlopen door onze rioleringsgraad verder te verhogen tijdens deze bestuursperiode.

volledig meerjarenplan

U kunt alle acties integraal lezen op onze website of alvast uitkijken naar de belangrijkste krijtlijnen uit het meerjarenplan in het volgende ZOERSELmagazine (februari 2020).