Marcel De Vos wordt onafhankelijk voorzitter gemeente- en ocmw-raad

Raadsvoorzitter Marcel De Vos nam de beslissing om voortaan als onafhankelijk voorzitter te zetelen in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat betekent dat hij vanaf nu geen deel meer uitmaakt van de N-VA-fractie.