lokale helden voor globale doelen

Van 18 tot 25 september vieren we voor de vierde keer op rij de Week van de Duurzame Gemeente. En dit laten we niet onopgemerkt voorbij gaan.

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Tegen 2030 willen we in een betere wereld leven dan die waar de Millenniumdoelstellingen ons zes jaar geleden brachten. België engageerde zich er in 2015 daarom toe om – samen met meer dan 190 andere landen – 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (oftewel: SDG’s – Sustainable Development Goals) te realiseren tegen 2030.

Een ambitieus plan! Gezonde oceanen, voldoende gevarieerd voedsel voor iedereen, gelijkheid tussen man en vrouw en armoede uitroeien zijn slechts enkele van de mondiale uitdagingen die de doelstellingen vooropstellen.

lokale helden

Ook Zoersel onderschrijft dit engagement. Veel van wat we doen als gemeente is dan ook gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en hebben we verwerkt in ons beleidsplan 2019-2024. Gelukkig kunnen we hiervoor rekenen op de steun van lokale helden die de ontwikkelingsdoelstellingen hoog in het vaandel dragen. Denk maar aan onze sociale kruidenier de NetZak en onze bermmeesters. In het SDG-magazine – dat u deze week in de brievenbus kreeg – ontdekt u er alles over.

week van de duurzame gemeente

Tijdens de week van de duurzame gemeente – van 18 tot 25 september – zetten we onze lokale helden in de kijker. Hou dus zeker onze gemeentelijke communicatiekanalen in de gaten.