laatste reeks werken Zoerselbos

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken al enkele jaren aan een duurzaam en attractief Zoerselbos. Een laatste reeks van ingrepen werd voorbereid en in kaart gebracht. Het projectuitvoeringsplan gaat vanaf 14 juni in openbaar onderzoek. Wij geven u alvast een overzicht.

Het Zoerselbos is populair. Natuurliefhebbers, wandelaars, ruiters en families vinden er hun weg naar. De rijke planten- en dierenwereld en een aantrekkelijk landschap met een afwisseling van oude loofbossen, naaldbossen, open plekken en beekvalleitjes zijn dan ook unieke troeven. Om die troeven veilig te stellen en uit te breiden, startte de Vlaamse overheid in 2008 een natuurinrichtingsproject. Het ANB en de VLM zijn de dragende krachten van het project.

Ze focussen zich ditmaal op de creatie van nieuwe wandel-, fiets-, en ruiterwegen en de opwaardering van enkele bestaande paden.

Wat staat er op de planning?

In deze laatste uitvoeringsfase worden er voornamelijk werken uitgevoerd in het zuidoosten van het projectgebied. Deze ingrepen hebben een invloed op het recreatieve gebruik, maar zijn uiteraard ook gunstig voor de natuur. Zo wordt onder andere:

  • de weide langs Sjauwel toegankelijk gemaakt voor wandelaars, fietsers en ruiters. Hierdoor wordt een trage verbinding gecreëerd tussen het Boshuisje en Den Haan langs de E34.
  • een nieuwe bufferwal gebouwd naast de E34 tussen de Boshuisweg en Sjauwel, die de nieuwe trage weg afschermt van de autosnelweg (het eerste deel werd tijdens de vorige werken al aangelegd langs de boshuisweg).
  • een verbinding voor wandelaars, fietsers en ruiters gemaakt tussen Den Haan en de Zoerselbosdreef (achter het winkelcomplex aan de Rodendijk).
  • de parkeermogelijkheid verbeterd. Er komt een nieuwe hoofdparking aan de Boshuisweg met 125 parkeerplaatsen.
  • een opknapbeurt gegeven aan verschillende wandelwegen.
  • op verschillende plaatsen in het Zoerselbos de waterhuishouding in het bos hersteld.

Alle details kunt u nalezen in de digitale brochure. Het openbaar onderzoek loopt van 14 juni tot en met 13 juli. U kunt het projectuitvoeringsplan raadplegen op afspraak via daniel.sanders@vlm.be. Het rapport en de plannen (zonder de lijsten) liggen ook ter inzage op de dienst milieu in het administratief centrum (Handelslei 167).