knip Oude Baan blijft behouden

In maart 2019 werd er, in overleg met de gemeente Schilde, in de Oude Baan een knip doorgevoerd voor een proefperiode van zes maanden. Na evaluatie is er beslist om de knip definitief te behouden.

proefperiode

In het verleden waren er meerdere klachten van bewoners van de Oude Baan en Felix Wyterslaan, alsook van zwakke weggebruikers, over het toenemend sluipverkeer. Na verschillende metingen en tellingen die uitgevoerd werden in 2018, konden we constateren dat de Oude Baan het etiket 'sluipweg' waardig was. Er passeerden gemiddeld meer dan 1.000 wagens per dag!

Naar aanleiding van deze cijfers werd er beslist om een proefperiode in te lassen voor een knip. In oktober 2019 werd er bij de bewoners opnieuw een rondvraag gedaan, waarna de knip geëvalueerd werd door de gemeentebesturen van Zoersel en Schilde. Uit deze rondvraag bleek dat het merendeel van de bewoners voorstander was van de knip. Niet alleen in Zoersel, maar ook aan de zijde van Schilde.

definitieve opstelling

Omwille van de positieve reacties van de bewoners en van het doorgaand traag wegverkeer, werd er door de colleges van burgemeester en schepenen van Zoersel en Schilde beslist om de knip definitief te maken. Zo zal de Oude Baan verboden toegang blijven in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk autoverkeer en het verkeer van voetgangers en fietsers. Op die manier hopen we om de Oude Baan en omliggende straten verkeersveiliger te maken voor bewoners en omstaanders. Want veiligheid blijft een prioriteit in onze gemeente.