kiss&ride-zone voor fuifgangers Grote Bosgebeuren

Morgen, zaterdag 14 september, organiseren de scouts van Halle hun mega-jeugdfuif ‘Het Grote Bosgebeuren’. In het belang van de veiligheid van het grote aantal bezoekers gelden er morgenavond een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen.

afzetten en oppikken

Zo wordt er in de Kattenberg - langs de linkerzijde van de weg, rijrichting Lindedreef - een kiss&ride-zone ingericht. Behoren uw kinderen tot de ‘fuifgangers’? Dan is het de bedoeling dat u hen hier afzet en weer oppikt.

verplicht éénrichtingsverkeer

Omwille van werkzaamheden in de wijk ziet de verkeerscirculatie er dit jaar ook iets anders uit. Zo is er verplicht éénrichtingsverkeer in:

 • De Pier: in de rijrichting van de Sint-Martinusstraat
 • Sint-Martinusstraat: tussen het kruispunt met de Pier en het kruispunt met de Kattenberg, in de rijrichting van Halle-Dorp
 • Kattenberg: in de rijrichting van de Lindedreef
 • Heideweg: tussen het kruispunt met de Lindedreef en het kruispunt met de Lage Weg, in de rijrichting van de Lage Weg
 • Lage Weg: tussen het kruispunt met de Heideweg en het kruispunt met de Lindedreef, in de rijrichting van de Lindedreef.

verkeersvrij (uitgezonderd voetgangers en fietsers)

Volgende straten zijn verkeersvrij voor doorgaand verkeer:

 • Heideweg: tussen het kruispunt met de Driesheide en het kruispunt met de Lage Weg
 • Sint-Martinusstraat: tussen het kruispunt met de Heideweg en het kruispunt met De Pier
 • Winkelhoeve
 • Krimveldweg
 • Ketelheide
 • Ronkaartweg
 • D’Eike

Bewoners krijgen, aan de hand van een doorgangsbewijs, uiteraard wel toegang tot hun straat. Zonder doorgangsbewijs kunt u deze straten dus niet in.

stilstaan- en parkeerverbod

Tot slot geldt er een stilstaan- en parkeerverbod in

 • Heideweg: vanaf het kruispunt met de Lindedreef tot het kruispunt met de Lage Weg, langs beide zijden
 • Lage Weg: vanaf het kruispunt met de Heideweg tot het kruispunt met de Lindedreef, langs beide zijden
 • Sint-Martinusstraat: tussen het kruispunt met de Pier en het kruispunt met Halle-Dorp, langs beide zijden
 • De Pier: in de ganse straat, langs beide zijden
 • Kattenberg: in de ganse straat, langs de rechterzijde van de weg, rijrichting Lindedreef

De maatregelen gelden van zaterdag 14 september 18 uur tot zondag 15 september 6 uur en worden ter plekke aangeduid door een aangepaste verkeerssignalisatie.